2023 report on gender equality in the EU

Euroopa Komisjon 2023 Aruanne keskendub peamistele tegevustele ja saavutustele, et parandada soolist võrdõiguslikkust ELi institutsioonide ja liikmesriikide poolt. Samuti esitleb ...

A comparative analysis of gender equality law in Europe

See aruanne annab ülevaate ELi soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise viisidest Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, samuti Islandi, Liechtensteini ja Norra (EMP ...

Aastatuhande arengueesmärk 3. Teabematerjal ajakirjanikele ja vabaühendustele

Loe / lae alla PDF Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine Teabematerjal vabaühendustele ja ajakirjanikele Tekstid: Kadri Aavik ja ...

Aastatuhande arengueesmärk 3. Teabematerjal õpetajatele

Lae alla PDF Aastatuhande arengueesmärk 3: Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine. Teabematerjal õpetajatele Tekstid: Kadri Aavik ja Liivi ...

Action Plans for Combating Forced Marriage and Female Genital Mutilation 2012

Käsiraamat. Paberväljanne olemas ka ENUTi raamatukogus Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion 2012 Lae alla PDF ...

Agnes Einman – The Construction of “Gender Ideology” in the Transnational Antigender Movement: The Case of Estonia

TALLINN UNIVERSITYSchool of Governance, Law and SocietyStudy Area of International Relations Juhendajad: Matthew Earl Crandall, PhDKadri Aavik, PhD Tallinn 2020 ...

Anakaren Cadena Calvillo – International influence in the empowerment of women in Latin America

Tallinn UniversitySchool of Governance, Law and SocietyPolitical Science and Governance / International Relations and Future Studies Juhendaja: MA. Catlyn Kirna ...

Anastasia Gorohova – Nais- ja meestõkkejooksjate 100 m ja 110 m tõkkejooksu distantsi läbimise võrdlev analüüs ja distantsi osade seos tulemusega

Tallinna ÜlikoolLoodus- ja Terviseteaduste InstituutKehakultuur Juhendaja: Mikola Misjuk Tallinn 2019 Uuringu eesmärk on välja selgitada maailma parimate mees- ja naistõkkesprinteritedistantsi ...

Anna-Maria Tukiainen – National Threat – Impact of Returning ISIS Western Female Foreign Fighters

TALLINN UNIVERSITYSchool of Governance, Law and SocietyPolitical Science and Governance/International Relations Juhendaja: Kevin Martin Blachford Tallinn 2019 Master’s thesis examines ...

Anneliis Hiire – Laulutüdrukute eluolu ja rolli konstrueerimine ibn as-Sāʿī teose „Nisāʾu lḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi ” põhjal: vabadused orjuses

TALLINNA ÜLIKOOLHumanitaarteaduste instituut Juhendaja: Helen Geršman PhD Tallinn 2020 Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on Abbassiidide ajastul (750-1258) elanud laulutüdrukud, kes olid küllorjaseisuses, ...

Annuk, Eve. Haigused ja igatsused. Lilli Suburgi käänuline tee

Artikli aluseks on ettekanne A. H. Tammsaare muuseumi 11. sügiskonverentsil „Kirjandus ja haigus” 30. novembril 2015 Tallinnas. Haigust võib mõista ...

Ärka, märka, tegutse : käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös

Kujundaja: Annika Mai Purje Koostaja: Ülle Papp Kirjastaja: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus Ilmumisaeg: 2012 Lae alla PDF ...

Ava silmad! Käsiraamat vägivalda kogenud naistele

Autorid: Sirkka Perttu, Päivi Mononen-Mikkilä, Riikka Rauhala, Päivi Särkkälä Naisten Kulttuuriyhdistys 2001 › Lae alla (PDF) ...

Beijing +15 Regional Review Meeting 2009 Conference Documents

Beijing +15 Regional Review Meeting 2-3 November 2009 Palais des Nations, Geneva New Challenges and opportunities for gender equality in ...

Berit Silvia Kondratjev – Soostereotüüpseid hoiakuid muuta aitav teaduspõhine tekst õppimise ja soo kohta alushariduses

TALLINNA ÜLIKOOLHaridusteaduste instituutHariduse juhtimine Juhendajad: Grete Arro PhD, Kati Aus MSc Tallinn 2019 Antud arendusuuringu eesmärgiks oli uurida alushariduse pedagoogide ...

Combating Cyber Violence against Women and Girls

Väljaandja: EIGE 2022 Raporti eesmärgiks oli anda anda põhjalik ülevaade kübervägivalla olemusest ning selle mõjust konkreetselt naistele ja tüdrukutele. Põhiprobleemid: ...

Comparing Gender and Media Equality Across the Globe

A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequencesof Gender Equality in and through the News MediaMonika Djerf-Pierre & Maria ...

Covid and Gender in Estonia

Autor: Barbi Pilvre Väljaandja: Friedrich-Ebert-Foundation in Estonia, 2022 Covid-19 pole mitte ainult viirus, vaid sotsiaalne nähtus, millel on täpne sooline ...

Dea Lepik – Kiirjooksjate kinemaatiliste näitajate ja kehaliste võimete testide vahelised seosed Eesti nais- ja meeskiirjooksjate näitel

Tallinna ÜlikoolLoodus- ja Terviseteaduste InstituutKehakultuur Juhendaja: Mikola Misjuk Tallinn 2019 Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada seosed kiirjooksu kinemaatilisteparameetrite ja kehaliste ...

Developing entrepreneurship among women with disabilities in the Baltic states

In 2002, the Government of Flanders provided funds to the International Labour Organization (ILO) for a one-year technical cooperation project ...

Economic Benefits of Gender Equality in the European Union – EU and EU member states overview

EIGE, 2017 — olukorra raport soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta EL liikmesriikides .Raport võtab kokku, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste ...

Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model

Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model Ilmunud: 8. märts ...

Eesti artiklite andmebaasid

DIGAR Eesti ajalehed http://dea.digar.ee/ Eesti 1920-30ndate aastate ajakirjanduse analüütiline bibliograafia (BIBIS) http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/ Eesti artiklite ja retsensioonide kroonika 1940-1991 http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=5625 Eesti ...

Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome : lõppraport : jaanuar 2015

Autorid: Mare Ainsaar, Aivi Themas, Kadri Soo, Marek Sammul, Anneli Uusküla, Häli Tarum, Reigo Hendrikson, Triinu Arak, Kerly Espenberg, Uku ...

Eesti naine läbi aegade. Helmi Mäelo

Täistekst kättesaadav Digaris Eesti naine läbi aegade Autor: Helmi Mäelo Kirjastaja: Varrak Ilmumisaeg: 1999 Keel: eesti Deposiitor: Eesti Rahvusraamatukogu Rahastus: ...

Eesti naised muutuvas ühiskonnas. Eesti rahvusraport 1995

Eesti naised muutuvas ühiskonnas. Eesti rahvusraport 1995 Sotsiaalministeerium 1999 PDF / 16 lk / 1.8 MB ...

Eesti Naisliit

Eesti Naisliidu ajalugu. Eesti ja inglise keeles. History of the Estonian Women’s Union. In Estonian and English. Le alla PDF ...

EIGE Gender Equality Glossary and Thesaurus

EIGE Gender Equality Glossary and Thesaurus ...

EIGE: Gender equalities in care and consequences on the labour market

Aruanne „Sooline ebavõrdsus hoolduskohustuses ja selle tagajärjed tööturule” on osa EIGE tööst jälgida ELi edusamme soolise võrdõiguslikkuse kohustuste täitmisel vastavalt ...

EIGE: Sooteadlik eelarvestamine: etapiline teabepake

EIGEl on valminud ja tõlgitud kõigisse EL ametlikesse keeltesse käsiraamat sooteadlikust eelarvestamisest. Selle etapilise teabepakme eesmärk on aidata Euroopa Liidu ...

Elina Kersa – Paremäärmuslikud erakonnad ja naisvalijad: Eesti võrdlus teiste Euroopa riikidega

Tallinna ÜlikoolÜhiskonnateaduste instituutRahvusvaheliste suhete suund Juhendaja: Tõnis Saarts, PhD Tallinn 2019 Antud töö avab, millised on paremäärmuslike erakondade naistele enim ...

Elisa Halonen – Swedish Feminist Foreign Policy as a Norm Creator? Perception of The Swedish Government

TALLINN UNIVERSITYSchool of Governance, Law and SocietyPolitics and Governance Juhendaja: Matthew Crandall PhD Tallinn 2020 This work is showing how ...

Equal Opportunities for Women and Men

Equal Opportunities for Women and Men Monitoring law and practice in new member states and accession countries of the European ...

Equal Pay for Work of Equal Value

Lühike flash-animatsioon palgalõhe statistikaga Euroopa Liidus, samal teemal slaidid mitmetes Euroopa Liidu keeltes ja videoklipp (3:54 min, inglise keeles/ingliskeelsete subtiitritega) ...

EQUAL programm Eestis (lühifilm 2006)

Lühifilmis tutvustatakse järgmisi EQUAL arengupartnerlusi: Hasartmängusõltlaste tagasitoomine tööturule ning nende sotsiaalse tõrjutuse ennetamine Prostitutsiooni kaasatud naiste, sealhulgas inimkaubanduse ohvrite integratsioon ...

Estonian Women in a Changing Society. National Report of Estonia 1995

The fourth world conference on women “Action for equality development and peace” in Beijing 1995. Lae alla PDF ...

Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus Euroopa kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele suunatud harta. Harta koostajaks ning edendajaks on ...

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon (ehk nn Istanbuli konventsioon) Istanbul, 11 V 2011 www.coe.int/conventionviolence Istanbuli ...

Euroopa puuetega naiste manifest

Vastu võetud Brüsselis 22.veebruaril 1997, pärast 1990.a. Viinis toimunud puuetega naiste teemalise ekspertide seminari soovituste läbivaatamist ja ÜRO Puuetega Inimestele ...

Europe free from gender-based violence (EIGE)

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi EIGE väljaanne 2014 Vaata väljaannet ...

Eveli Kalev – Lasteaiaealiste laste vanemate arusaamad soostereotüüpidest ja nende mõjust laste käitumisele

TALLINNA ÜLIKOOLHaridusteaduste instituutAlushariduse valdkond Juhendaja: Tiiu Kuurme PhD Tallinn 2020 Magistritöö eesmärgiks on kirjeldada lastevanemate tähelepanekute, arvamuste, arusaamade ja kogemuste ...

Feministlike tekstide andmebaas FRAGEN

Feministlike tekstide andmebaas FRAGEN Koostatud projekti “FRAGEN – Feministlike tekstide kogumine” (2009-2010) raames 2009-2010 ...

Gender and Well-Being: Interaction between Work, Family and Public Policies. Social indicators report 2005-2006

COST Social Sciences and Humanities COST Action (A34) Gender and Well-Being: Interaction between Work, Family and Public Policies SOCIAL INDICATORS ...

Gender budgeting: practical implementation. Handbook / prepared by Sheila Quinn

Loe / lae alla Gender budgeting: practical implementation Handbook prepared by Sheila Quinn Directorate General of Human Rights and Legal ...

Gender Differences in Tertiary Education: What explains STEM Participation?

Kõrghariduse omandanud naiste osakaal on aja jooksul kiiresti kasvanud ja ületab nüüd meeste oma. Ometi on nad tugevalt alaesindatud reaalteaduse ...

Gender Equality in Sport. European Commission final proposal for stategic actions 2014-2020

Loe / lae alla PDF Eesti keeles: Euroopa Komisjoni strateegiliste meetmete ettepanekud aastateks 2014-2020 Euroopa Komisjon 2014 Preface Although we ...

Gender Equality Manual for Local Authorities

Center for Equality Advancement, 2008 PDF / 131 pages / 3.72 MB › Download (PDF) Equal participation of women and men ...

Gender in focus: (new) trends in media

Gender in focus: (new) trends in media Editors: Carla Cerqueira, Rosa Cabecinhas & Sara I. Magalhães ...

Gender Mainstreaming Manual

Loe / lae alla PDF Gender Mainstreaming ManualA book of practical methodsfrom the Swedish Gender Mainstreaming Support Committee Stockholm 2007 ...

Gender, Voice, and Violence in Poland: Women’s Protests during the Pandemic

Toimetajad: Adrianna Zabrzewska ja Joshua K. Dubrow Rahastaja: National Science Centre, Poola 2020. aasta sügisel, kui algas Covid-19 pandeemia teine ...

Girls’ career aspirations in STEM

Uuring vaatleb tüdrukute karjäärivaliku tegureid ja ajendeid, mis puudutab tehnoloogiavaldkondi. Uuringu ajendiks on pidev naiste alaesindatus naised teaduse ja tehnoloogia ...

Global Entrepreneurship Monitor reports

GEM — Avaldatakse alates aastat 2008. Loe / lae alla PDF GEM veebilehelt ...

Handbook Sweden’s feminist foreign policy

Loe / lae alla PDF In October 2014, Sweden became the first country in the world to launch a feminist ...

Hea tööandja teejuht

Hea tööandja teejuht. Küsimused ja vastused tööelus võrdse kohtlemise tagamiseks Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei väljaanne 2016 Lae ...

Helga Johanna Leppoja – Exploring Women and Femininity in Warfare

TALLINN UNIVERSITYSCHOOL OF HUMANITIESDepartment of Anthropology Juhendaja: PhD Eeva Kesküla Tallinn 2021 Naiste ja naiselikkuse uurimine sõjapidamises See lõputöö uurib ...

I KNOW MY RIGHTS – Tackling discrimination at the workplace

I KNOW MY RIGHTS – Tackling discrimination at the workplace Gender Equality and Equal Treatment Commissioner office 2016 Diskrimineerimine rahvuse ...

Ilja Toome – Modelli soo mõju kauba kuvandile

Tallinna ÜlikoolBalti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Juhendaja: Linnar Priimägi, PhD Tallinn 2020 Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida ...

Infotöötlusoskuste roll soolise ja keelelise palgalõhe selgitamisel Eestis

Infotöötlusoskuste roll soolise ja keelelise palgalõhe selgitamisel Eestis PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 4 Autor: Vivika Halapuu Ilmunud: 2015 PIAAC ...

Inimõigused Eestis 2011

Eesti Inimõiguste Instituut, 2011 — 11. aprillil 2012 esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet “Inimõigused Eestis 2011”. Järjestikku neljas aruanne käsitleb ...

Inimõigused Eestis 2012

Viies inimõiguste aastaaruanne “Inimõigused Eestis 2012” 30. aprillil 2013 esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet “Inimõigused Eestis 2012”, milles käsitleti Eesti ...

Inimõigused Eestis 2014-2015

2016. aasta 10. detsembril esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2014-2015”, mis käsitleb Eestis möödunud kahel aastal inimõiguste valdkonnas ...

Integration of refugees in Estonia – Participation and Empowerment

Refworld – Integration of refugees in Estonia – Participation and Empowerment ...

Irena Pavliuk – The Other on Her Own Grounds: Female Subjectivity and Subject Becoming in the Works of Marie Darrieussecq and Natalena Koroleva

Tallinn University School of Humanities Juhendaja: Eneken Laanes Tallinn 2019 In this Master’s thesis the concept of the Other in ...

Isa olla on uhke ja hää: isad töö- ja pereelu ühitamas

Isa olla on uhke ja hää: isad töö- ja pereelu ühitamas ENUT 2008 PDF / 16 lk / 7.21 MB ...

Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas

Sotsiaalministeeriumi toimetised. Poliitikaanalüüs Liina Järviste, Eesti. Sotsiaalministeerium Lae alla PDF ...

Jaanika Joosu – Eesti ja läti õpetajate arusaamad ning enesepeegeldus soolise võrdõiguslikkuse edendamisest koolis

TALLINNA ÜLIKOOLHaridusteaduste instituutKasvatusteaduste õppekava Juhendaja: PhD Tiiu Kuurme Tallinn 2021 Magistritöös seati eesmärgiks kirjeldada õpetajate valmisolekut ning teadlikkust edendadaõpilastes soolist ...

Jaanika Meriküll, Maryna Tverdostup. Kõige visam lõhe: sooline palgalõhe Eestis nüüd ja 30 aastat tagasi

Eesti Panga Toimetised 4/2021The gap that survived the transition: the gender wage gap over three decades in Estonia Selle uuringu ...

Jaanika Meriküll, Merike Kukk, Tairi Rõõm. What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data

Eesti Panga Toimetised 4/2019 Seekordses toimetises uuritakse soolist varadelõhet Eestis – riigis, kus sooline palgalõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide seas ...

Janeli Eiert – Soolistatud võimusuhted Tallinna Vanglas

TALLINNA ÜLIKOOLÜhiskonnateaduste instituutSotsioloogia suund Juhendaja: Kadri Aavik PhD Tallinn 2020 Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglateenistuses töötavate meessoost- janaissoost vanglaametnike ...

Jenni Kähärä – Female Ministers in Power in the Finnish Media

TALLINN UNIVERSITYSchool of Governance, Law and SocietyPolitics and Governance Juhendaja: Katrina Koppel Tallinn 2021 Võimul olevad naisministrid Soome meediasSee lõputöö ...

Jennifer McGreevey  – The Things That Women Reclaim: Healing, Agency, and Meaning-Making in a Sexual and Domestic Violence Survivor Community in London, England

Tallinn University School of Humanities Juhendaja: Sameena Mulla, PhD Tallinn 2019 In this thesis I will argue that healing from ...

Juhend põhikooli inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele soostereotüüpide käsitlemiseks digiõppevaramu sotsiaalvaldkonna õpikutes

Autor: Ülle-Marike Papp Väljaandja: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Tallinn 2019 Projekt „ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest ...

Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks

© Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei 2017 Sisukord Saateks Sissejuhatuseks Miks tüdrukud tunnevad LTT vastu vähe huvi? Kuidas ...

Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused

Lae alla PDF Autorid: Eveli Illing, Reesi Lepa Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2005 PDF / 26 lk / 367 KB ...

Kadri Aasmaa – Sugu ja skandaal: soo aspekt meediaskandaalide kajastuses

TALLINNA ÜLIKOOLÜhiskonnateaduste InstituutRiigiteaduste suund Juhendaja: Dotsent Mari-Liis Jakobson Tallinn 2021 Magiströö on ajendatud autori uudishimust ja mõistmise vajadusest, kuidas igapäeva ...

Kadri Kesküla – Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021

Tallinna ÜlikoolDigitehnoloogiate InstituutInfoteadused Juhendaja: Elviine Uverskaja Tallinn 2021 Magistritöö eesmärgiks on DIGAR Eesti artiklite andmebaasi alusel välja selgitada ajavahemikus 2010-2021 ...

Kadri Kesküla — Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021

Tallinna ÜlikoolDigitehnoloogiate InstituutInfoteadusedTallinn 2021 Juhendaja: Elviine Uverskaja Käesoleva töö kontekstis uuritakse, kui palju ja kuidas on eesti meedia soolist palgalõhet ...

Kaia Rungi – Poiste ja tüdrukute lahus õpetamine kui sootundliku pedagoogika võimalus läbi õpetajate kogemuse

Tallinna ÜlikoolHaridusteaduste instituutKasvatusteaduste õppekava Juhendaja: Tiiu Kuurme PhD Tallinn 2020 Magistritöös seati eesmärgiks uurida lahusõpetuse tähendust, võimalusi ja piiranguid segaklassining ...

Kairi Jurtom – Noore neiu kujutamine nüüdisaegses Eesti noortekirjanduses

Tallinna Ülikool Humanitaarteaduste instituut Juhendaja: Ave Mattheus, PhD Tallinn 2019 Töö eesmärgiks on uurida, kuidas kujutatakse nüüdisaegses eesti noortekirjanduses noorenaissoost ...

Kairi Kullas — Lapse turvalisus kui üks osa seksuaalkasvatusest 4-7aastaste laste vanemate hinnangul

Tallinna ÜlikoolHaapsalu kolledžTervisejuhi õppekavaHaapsalu 2021 Juhendaja: MA Liina ViiretKaasjuhendaja: Lemme Haldre Uurimistöö probleemküsimuseks on kas ja kui paljud lapsevanemad vestlevad ...

Karin Kosemets – Osalise töökoormusega töötavate eesti naistudengite õpingute ja tööl käimise ühildamise kogemused

Tallinna ÜlikoolÜhiskonnateaduste instituutSotsioloogia suund Juhendaja: PhD Kadri Aavik Tallinn 2021 Käesolev bakalaureusetöö keskendub osalise töökoormusega töötavate Eesti naistudengiteõpingute ja tööl ...

Karita Ojap – Seksuaalse ahistamisega seotud diskursused Eesti meedias Postimehe ja Eesti Ekspressi näitel

TALLINNA ÜLIKOOL, 2019Ühiskonnateaduste instituutSotsioloogia suund Juhendaja: Kadri Aavik PhD Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, millised diskursused esinevad Eestimeedias seksuaalse ahistamise ...

Kasu ja tasakaal : soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele

Kasu ja tasakaal : soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele Koostajad: Vicki Donlevy, Rachel Silvera Illustreerija: Hillar Mets Eessõna ...

Kehaturult legaalsele tööturule

Kehaturult legaalsele tööturule Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule Autor: Tiina Jõgeda Režissöör: Kadriann Kibus Formaat: DVD ...

Kellel on Eestis hea, kellel parem – Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Kellel on Eestis hea, kellel parem – Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016 Lae alla PDF Sisu Asjakohaste uuringute ülevaate ...

Kersti Siilivask – Sweden’s Feminist Foreign Policy Perspective on Security

TALLINN UNIVERSITYSchool of Governance, Law and SocietyInternational Relations Juhendaja: Matthew Crandall PhD Tallinn 2019 This thesis is a feminist discourse ...

Kirjad lapsevanemale. Indrek Koff. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016

Kirjad lapsevanemale Indrek Koff Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016 ...

Kivimaa, Katrin. Present Histories and Missing Voices

Kivimaa, Katrin Present Histories and Missing Voices Artikkel ilmus kogumikus Gender Check, A Reader : Art and Theory in Eastern ...

Kivimaa, Katrin. Relevance of Gender : Feminist and Other Practices in Estonian Modern Art

Kivimaa, Katrin Relevance of Gender : Feminist and Other Practices in Estonian Modern Art Artikkel ilmus kogumikus Gender Check, a ...

Koostöös peitub jõud: Eesti naisorganisatsioonid tegutsevad ja arenevad. Riigikogu Toimetised, 2/2016

Reet Laja (RiTo 14), Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhatuse esinaine Vabatahtlikel naisorganisatsioonidel on Eestis ammused traditsioonid, nende tegutsemisest on kasu ...

Kõrge kvaliteediga haridussüsteemid paistavad silma nii suurepäraste õpitulemuste kui võrdsusega õpitulemustes

OECD, 2017 — Edinburghis, Šotimaal toimus märtsis seitsmes õpetajavaldkonna tippkohtumine, kus tulid kokku maailma parimate haridussüsteemidega riikide poliitikakujundajad ja õpetajaühenduste ...

Kuidas on arenenud soouuringud hariduses

Kuidas on arenenud soouuringud hariduses Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2016 Soouuringud hariduses on tulenenud praktilisest vajadusest kiiresti muutuvas maailmas vähendada ...

LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas. Uuring

LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas. Uuring. (.pdf) Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Lõksudest välja? (Eesti inimarengu aruanne ; 2014/2015)

Autor: Eesti Koostöö Kogu Illustreerija: Karel Korp Eessõna autor: Toomas Hendrik Ilves, Raivo Vetik Toimetaja: Raivo Vetik Kirjastaja: Eesti Koostöö ...

Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus – sooline aspekt

Koostajad: I. Kukk, K. Lamesoo, Ü. Papp Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017 Loe ...

Loodusteadused ja tehnika on ka tüdrukute teemad – LTT infoleht lapsevanematele

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017 Miks peaksid tüdrukud minema teadus- ja tehnoloogia huviringidesse? Kas ...

Lupanova, Olga — Naiste roll üle 60-aastaste meeste sotsiaalses osalemises vanemate meeste, naiste ja sotsiaaltöötajate vaatest

TARTU ÜLIKOOLSotsiaalteaduste valdkondÜhiskonnateaduste instituutSotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppekava Juhendaja: Reeli Sirotkina, MSW Magistritöö eesmärk on uurida tähendusi, mida omistavad vanemad mehed, ...

Mariann Adelbert – Eesti riigi roll soolise palgalõhe vähendamisel

Tallinna ÜlikoolÜhiskonnateaduste instituutRiigiteaduste bakalaureuseõppekava Juhendaja: Kadri Aavik PhD Tallinn 2021 Eesti sooline palgalõhe on endiselt Euroopa Liidus esimesel kohal ning ...

Marie Heiberg “Elukewade”

Tartu : Postimees, 1910Keeleliselt muutmata E-raamat on ilmunud Kultuuriministeeriumi programmi „Eesti kirjandus“ toel ja on kättesaadav Eesti Rahvusraamatukogu e-keskkonna DIGAR ...

Marie-Luise Meier “Gender in Games – Methodology and Analysis

Tartu Ülikool 2022 Juhendajad: Professor Raili Marling (Tartu Ülikool), abiprofessor Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool)Opponendid: Senior Researcher Veli-Matti Karhulahti, (University of ...

Marta-Magdaleen Kuningas – Seksuaalvähemuste meediarepresentatsioonid aastatel 1992–1999 ja 2019–2021

Tallinna ÜlikoolBalti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Juhendaja: Andres Kõnno, PhD Tallinn 2021 Antud magistritöö eesmärgiks oli teada saada, ...

Mees sotsiaaluuringu subjektina ; 2 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Artiklite kogumik)

Autor: Dagmar Kutsar, Eesti. Sotsiaalministeerium 2007 Eessõna autor: Ülle Papp Toimetaja: Dagmar Kutsar Lae alla PDF ...

Meie aja seksiorjus

Marianne Eriksson, Eva-Brit Svensson Meie aja seksiorjus Tööstusest, mis tahab olla puhas Lae alla PDF Autoritest Marianne Eriksson on olnud ...

Merike Kukk, Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. The gender wealth gap in Europe: A comparative studyusing a model averaging methodology

Eesti Panga Toimetised 7/2020 Alates 2013. aastast, kui Thomas Piketty avaldas oma teose „ Le Capital au XXIe siècle“ („Kapital ...

Metsvahi, Merili. Sugudevahelise suhtlemise ja kosimise teema Ksenia Müürsepaga tehtud intervjuudes

Merili Metsvahi Sugudevahelise suhtlemise ja kosimise teema Ksenia Müürsepaga tehtud intervjuudes Toimetajad: Helen Kästik, Eva Saar Setumaa kogumik 7 (93−117) ...

Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses?

Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses? Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2016 Ühinedes Euroopa Liiduga võttis ka Eesti enda üheks arengueesmärgiks ühiskonnas ...

Mitmekesisuse juhtimine tööl

EUROOPA MITMEKESISUSE HARTADE MAJANDUSLIKE EELISTE ÄRAKASUTAMINE Mitmekesisuse juhtimine tööl ...

Naised Eesti Parlamendis

Väljaanne annab ülevaate naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus kahel ajalooperioodil. See on koostatud Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuses 2010. aastal ...

Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019

Väljaanne annab ülevaate Eesti parlamendi naisliikmete elustja tegevusest kahel ajaperioodil. Põhiosa koostati Eesti Rahvusraamatukogus aastal veebiväljaandena, mida on hiljemtäiendatud. E-väljaanne ...

Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest

Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest Koostaja: Mari-Liis Sepper Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 2010 PDF / ...

Naiste ja meeste elu Euroopas. Statistiline portree 2017

Kodus, tööl ja koolis on Euroopa meeste ja naiste elus suuri erinevusi, aga leidub ka sarnasusi. Digiväljaande “Naiste ja meeste ...

Naisterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht (1911-1927)

Tartu, 1911-1927 Eelkäija Käsitööleht 1906-1911, nr. 11. – Naesterahwa Töö ja Elu ilmus 1911, nr. 1-11 Käsitöölehe lisana (ajakirja lehekülgedel) ...

Neitsilikkuse väärtusest eestlaste ja lätlaste hulgas

Autor: August Wilhelm Hupel Algselt ilmunud 1791 ajakirjas Nordische Miscellaneen Artikkel ajakirjas Tuna, 4/2016 Vaata ka kommentaari artiklile ...

Noorte naiste töötus Euroopa Liidus

Noorte naiste töötus Euroopa Liidus (Loi, D., Patrizio, M., Samek Lodovici, M., 2017) – Uuringus analüüsiti noorte naiste töötust Euroopa ...

Õigus tööle igas eas

Õigus tööle igas eas (.pdf) Indrek Teder Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses

Autorid: Eve Mägi (Poliitikauuringute Keskus Praxis), Helen Biin (Poliitikauuringute Keskus Praxis, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut), Karmen Trasberg (Tartu Ülikooli haridusteaduste ...

Palgi, Greete — Eesti naisajakirjanike kogemused agressiivsete ja ahistavate kommentaaride ja allikatega

TARTU ÜLIKOOLSotsiaalteaduste valdkondÜhiskonnateaduste instituutAjakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala Juhendaja: Signe Ivask, PhD MAGISTRITÖÖ .PDF ...

Paremad otsused – väärtuslikum elukeskkond. Juhendmaterjal kohalikule omavalitsusele soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmiseks

Paremad otsused – väärtuslikum elukeskkond. Juhendmaterjal kohalikule omavalitsusele soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmiseks Tallinn, 2019 Juhend on koostatud Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskuse ...

Pay Transparency in the EU

Euroopa Komisjon 2017 — „Pay transparency in the EU“ – Palkade läbipaistvuse suurendamiseks rakendatavate meetmete analüüs Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil, ...

Peking 25+ tegevusprogrammi tulemused – EIGE

Ehkki Pekingi tegevusprogramm (BPfA) loodi 25 aastat tagasi, on paljud 1995. aastal tuvastatud väljakutsed endiselt aktuaalsed (näiteks sooline palgalõhe, palgata ...

Pihla Petriina Perttunen – The Rights of Women and Children in ISIS

TALLINN UNIVERSITYSchool of Governance, Law and SocietyLaw Juhendaja: Mart Susi dr. iur. Helsingi 2020 This Bachelor’s Thesis reasearches what is ...

Poverty and gender over the life cycle: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action

Poverty and gender over the life cycle: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action Ilmunud: 21. aprill ...

Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU: Report

Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU: Report Ilmunud: 28. november 2016 Lae alla PDFVaata publikatsiooni EIGE kodulehel ...

Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat

Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit 2011 Lae alla (PDF, eesti keeles) Lae alla (PDF, vene keeles) Saadaval ka ENUTi raamatukogus ...

Praxis: Sooline palgalõhe. Võrdlevuuringu aruanne

See ‘Võrdlevuuringu aruanne’ on koostatud Euroopa Liidu programmi PROGRESS rahastatud projekti “Sooline palgalõhe: uued lahendused vanale probleemile. Koostöös sotsiaalpartneritega lahenduste ...

Praxise uuring: naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes

Sooline võrdõiguslikkus kõigis eluvaldkondades on suure tähelepanu all nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus. Eesti paistab silma nii mitmegi väga ...

Promotion of Non-discrimination and Tolerance in the Estonian Society through Mass Media

Sisu 1. Intro 2. Brožüür (eesti ja vene keeles) 3. Ettekanded ja materjalid: Sallivus rahvusvähemuste Suhtes Eestis. Iris  Pettai, Eesti ...

Prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuva inimkaubanduse vahelised seosed

Käsiraamat Monica O’Connor, Grainne Healy 2006 PDF / 51 lk / 321 KB › Lae alla (PDF) ...

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad

Autor: Katri Eespere Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 PDF / 52 lk / 1.65 MB › Lae alla (PDF) ...

Prostitutsiooninõudluse tagamaad ja tegelikkus

Koostaja: Ilvi Jõe-Cannon, kujundaja Piret Räni ENUT 2005 PDF / 16 lk / 504 KB › Lae alla (PDF) ...

Protecting Women Against Violence

Analytical study of the results of the second round of monitoring the implementation of Recommendation Rec (2002) 5 on the ...

Purple Pact. Feministlik majanduskäsitlus

Koostaja:  European Women’s Lobby Tõlkija: Riina Kütt Purple Pact on EWLi ühine panus feministlikesse aruteludesse Euroopa tuleviku üle ajal, mil ...

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016 ...

Puudega inimeste õigused töösuhtes

Puudega inimeste õigused töösuhtes Indrek Teder Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Puuetega inimeste eluolu Eestis

Loe / lae alla PDF Puuetega inimeste eluolu Eestis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport Eesti Puuetega Inimeste Koda ...

Rahvastiku tervise arengukava 2009 – 2020 (Sotsiaalministeerium, 2008)

Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu ...

Rahwusvahelise Naisliidu peakoosoleku tulemusi ja muljeid. Marie Reisik. Päevaleht, nr 168, 24. juuni 1930

„Tee teistele seda, mida sa sooviksid, et nad sulle teeksid,” selle oma tähise all astus tänavu 27. mail oma 8 ...

Raitviir, Tiina. Eesti naised võimu juures 1992-2003

11. juuni 2003 / RiTo nr 7, 2003 Eesti seadusandliku ja täidesaatva võimu juurest on kõrvale jäänud suur hulk ühiskonnaliikmeid ...

Rasedate töötajate ja töötavate lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamise edendamine juhend heade tavade kogumiseks

Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut Brüssel 2021 Projekt „Parents@ Work“ on rahastatud Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (2014¬2020) ...

Rebeka Põldsam – “Why are we still abnormal?!” History of discourses on non-normative sex-gender subjects in Estonia

Tartu Ülikool 2023 Etnoloogia osakond, Kultuuriuuringute Instituut Juhendajad: Professor Ene Kõresaar (Tartu Ülikool), Professor Raili Marling (Tartu Ülikool)Opponendid: Dr Tuula ...

Riigieelarve naistele ja meestele : vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris

Sotsiaalministeerium 2011 PDF / 88 lk / 1 MB Lae alla PDF ...

Riina Aana — Vanemaealiste meeste juhendamise kogemused organisatsioonis Elektrilevi OÜ näitel

Tallinna ÜlikoolHaridusteaduste InstituutAndragoogika ja täiskasvanuhariduse valdkondTallinn 2021 Juhendaja: Tiina Tambaum (MA) Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada ettevõttes töötavate vanemaealiste meestearusaamad ...

Sammelselg Avely — Tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seonduv infokäitumine

Tallinna ÜlikoolDigitehnoloogiate instituutInfoteadusedTallinn 2021 Juhendaja: Sirje Virkus, PhD Käesolev magistritöö on keskendunud tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seotudinfokäitumisele, sest ema on ...

Sara Arumetsa – Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole

TALLINNA ÜLIKOOLHUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT Juhendajad: Margus Vihalem, PhD Raili Marling, PhD Tallinn 2021 Magistritöö uurimisprobleemiks oli, et kui vaadata erinevaid transsoolisuse ...

Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid

Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid Võrdõigusvoliniku kantselei 2015 ...

Solidarity in Struggle – Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe

Loe / lae alla PDF Solidarity in Struggle - Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe Toimetaja: Ester Kováts Ilmunud: ...

Sookvoodid. Õiglasem konkurents. Paremad otsused

Sookvoodid. Õiglasem konkurents. Paremad otsused Eesti Naisteühenduste Ümarlaud PDF / 4 lk / 9.19 MB ...

Sooline ebavõrdsus tööelus. Raport 1 : arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus

Autorid: Ott Toomet, Mare Ainsaar, Tartu Ülikool Kujundaja: Lauri Veski Toimetaja: Ott Toomet, Mare Ainsaar Kirjastaja: Tartu Ülikool Ilmumisaeg: 2012 ...

Sooline ebavõrdsus tööelus. Raport 2 : arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus

Toimetaja ja kujundaja: Kairi Talves Kirjastaja: Tartu Ülikool Ilmumisaeg: 2011 ISBN 978-9985-4-0690-8 Autoriõigus: Tartu Ülikool, 2011 Lae alla PDF Sisukord ...

Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal

Ilmunud 2014 (c) Poliitikauuringute keskus Praxis Autorid: Marre Karu Roll projektis: analüütik Kadri Soo on Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika ...

Sooline palgalõhe Eestis : [Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR uuringu kokkuvõte] (Sotsiaalministeeriumi toimetised ; 2011)

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Eesti. Sotsiaalministeerium Kirjastaja: Sotsiaalministeerium Ilmumisaeg: 2011 Lae alla PDF ...

Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal

Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal ; 3 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Poliitikaanalüüs) Liina Järviste, Eesti. Sotsiaalministeerium ...

Sooline võrdõiguslikkus projektides

Juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Soolise võrdõiguslikkuse arengu juhtimise käsiraamat

Lae alla PDF Autorid: Doris Doblhofer, Zita Küng Sotsialministeerium 2006 PDF / 62 lk / 2.54 MB ...

Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja, milline on soolise võrdõiguslikkuse hetkeseis Eestiteaduses, pakkuda soovitusi, kuidas soolise võrdõiguslikkuse olukorda parendada – ...

Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele

Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele Magdanela Delinesheva, Tatyana Kmetova, Reet Laja, Margit Sarv, Virginija Aleksejūnė, Margarita Jankauskaitė, Inga Žalėnienė Center ...

Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik kasu

EIGE 2017 — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) uuringu tulemused näitavad, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine avaldab positiivset mõju majanduskasvule. Statistilised ...

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2005

Tallinna Ülikool. Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Eesti Sotsiaalministeerium 2005 Lae alla PDF Vaata ka: Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis: ...

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 ; 1 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Uuringuraport) Vaike Vainu, Liina Järviste, Helen Biin, Eesti. Sotsiaalministeerium Lae alla PDF ...

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 Artiklite kogumik. Sotsiaalministeeriumi toimetised 3/2014 Toimetanud Triin Roosalu Artiklite kogumik põhineb 2013. a soolise võrdõiguslikkuse monitooringu ...

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2016

Turu-Uuringute AS, 2016 — Sotsiaalministeerium esitles märtsis 2016. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemusi. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, millised on ...

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2021

Kantar Emor 2022 Sotsiaalministeeriumi tellimusel Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärgiks on saada ülevaade Eestis elavate naiste ja meestehoiakutest, kogemustest ja käitumisest ...

Soolise võrdõiguslikkuse näitajad

Soolise võrdõiguslikkuse näitajad = Indicators of gender equality Koostaja: Teele Järvpõld, Maretta Lunev, Tõlkija: Kairi Kübarsepp, Toimetaja: Kairit Põder, Autor: ...

Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne

Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne Kristiina Albi, Janek Laidvee, Ülle-Marike Papp, Mari-Liis Sepper Sotsiaalministeerium 2010 ...

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia: käsiraamat

Autor: Teele Kaldoja Koostaja: A. Norberg, Marion Pajumets, Ülle Papp, Katrin Saks, Elviine Uverskaja Toimetaja: Teele Kaldoja Kirjastaja: Sotsiaalministeerium Ilmumisaeg: ...

Soolise võrdsuse edendamine ja soostereotüüpidest vabade õpikute koostamine – taustmaterjal

Koostanud Ülle-Marike PappEesti Naisuurimus- ja TeabekeskusTallinn, 2024Materjal on valminud Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Soostereotüüpideta haridus =võrdsemad ja avaramad võimalused ...

Soolised lõhed hariduses

Autor: Aune Valk Haridus- ja Teadusministeerium 2016 ...

Sooliste palgaerinevuste kaotamine Euroopa Liidus

Lae alla PDF Euroopa Liit, 2014 PDF / 28 lk / 634 KB ...

Soolisuse representeerimine põhikooli esimese astme ja 4. klassi digiõpikute illustratsioonides

Autor: Ülle-Marike Papp Väljaandja: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Tallinn 2019 Projekti „ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest ...

Soolõime käsiraamat

Soolõime käsiraamat Võrdõigusvoliniku kantselei 2014 ...

Soolõimest avaliku sektori juhile

Soolõimest avaliku sektori juhile (.pdf) Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Soostereotüübid varjavad individuaalsuse ja piiravad valikuvõimalusi

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2012 PDF / 16 lk / 6.78 MB ...

Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamine ja kasutamine

Metoodiline juhendKoostanud Ülle-Marike Papp ja Riina KüttEesti Naisuurimus- ja TeabekeskusTallinn, 2024Juhend on valminud Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Soostereotüüpideta haridus ...

Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis [Võrguteavik] : konverents 5. mail 2017 Eesti Kirjandusmuuseumis : ajakava, teesid

Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis [Võrguteavik] : konverents 5. mail 2017 Eesti Kirjandusmuuseumis : ajakava, teesid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus Koostanud ...

Sport and Physical Activity

Eurobaromeeter 2022 Special Eurobarometer 525 – Sport and Physical Activity Käesoleva uuringu tellis Euroopa Komisjoni Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri ...

Strateegiline soolise võrdõiguslikkuse tagamise kava 2016-2019

Eessõna autor: Vĕra Jourová Autor: Euroopa Komisjon. Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat Kirjastaja:Euroopa Liidu Väljaannete Talitus Ilmumisaeg:2016 Keel:eesti Loe Digaris ...

Study on Gender Behaviour and its Impact on Education Outcomes (with a special focus on the performance of boys and young men in education)

Selle uuringu eesmärk oli anda ülevaade, miks poisid ja noormehed hariduses üha enam maha jäävad, ning selle suundumuse tagajärgedest ühiskonnale ...

Sugu ja haridus keeles ja meeles. Artiklikogumik

Sugu ja haridus keeles ja meeles Artiklikogumik 2016 Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus Sisukord Eessõna Sooteadlikkus õpetajahariduses – mis ja milleks. Ü.-M ...

Support for female entrepreneurs: Survey evidence for why it makes sense

European Investment Bank, 2022 Autorid: Rozalia Pal, Désirée Rückert, Patricia Wruuck See aruanne annab ülevaate naisettevõtlusest ja sellest, mis naisettevõtjaid ...

Tairi Rõõm ja Orsolya Soosaar. The gender gap in pension wealth in Europe: Evidence from twenty countries

Eesti Panga Toimetised 8/2020 Käesolevas uurimuses analüüsime soolisi erinevusi penisonivarades kahekümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Uuringus käsitletakse pensionivara soolist lõhet kahest ...

Talutüdruk valgustuse paistel. Lisandusi August Wilhelm Hupeli artiklile

Autor: Merili Metsvahi, Mati Laur Kommentaar August Wilhelm Hupeli 1791. aasta artiklile “Neitsilikkuse väärtusest eestlaste ja lätlaste hulgas” Artikkel ajakirjas ...

Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi? Käsiraamat

Teksti autorid: Aet Kuusik, Brigitta Davidjants, Ülle-Marike Papp Kujundaja ja illustratsioonide autor: Birgit Pajust Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ...

Teel tasakaalustatud ühiskonda I (2000). Naised ja mehed Eestis

Teel tasakaalustatud ühiskonda I (2000). Naised ja mehed Eestis Sotsiaalministeerium, 2000 PDF / 79 lk / 657 KB Lae alla ...

Teel tasakaalustatud ühiskonda II (2010). Naised ja mehed Eestis

Teel tasakaalustatud ühiskonda II (2010). Naised ja mehed Eestis Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 2010 PDF Lae alla PDF ...

Teel tasakaalustatud ühiskonda III (2021). Naised ja mehed Eestis

Sotsiaalministeerium 2021 Toimetajad: Raili Marling, Käthlin Sander, Marju Raju, Marion Pajumets Artiklikogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ on sisuline jätk 2000 ...

Teemalehed poliitikavaldkondades

Teemalehed poliitikavaldkondades voliniku veebilehel Võrdõigusvoliniku kantselei 2014   Teemalehed Haridus ja teadus Tööturg ja tööelu Töö ja pereelu ühitamine Jätkusuutlik ...

Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks tasustamiseks võrdväärse töö eest

Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks tasustamiseks võrdväärse töö eest Sotsiaalministeerium PDF / 26 lk / 2.22 MB Lae alla PDF ...

The Angry Internet

Väljaandja: Centre for Digital Youth CareAutorid: Christian Mogensen & Stine Helding Rand Põhjamaade Ministrite Nõukogu tellis 2020. aastal ülevaate põhjamaade ...

The European Union and Gender Equality

Autor: Agnès Hubert Rahastaja: Euroopa Parlament 2022 Raamat annab põhjaliku ülevaate soolise võrdõiguslikkuse arengust Euroopas alates 1960st aastatest. Lisaks kronoloogilisele ...

The Future of the European Union: Feminist Perspectives from East-Central Europe

Loe / lae alla PDF The Future of the European Union Feminist Perspectives from East-Central Europe Eszter Kovats (ed.) Ilmunud: ...

The gender employment gap: Challenges and solutions

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost ...

The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period

Euroopa Parlament, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonThe gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis periodUuringus tuuakse välja mõned ...

The Missing Entrepreneurs. Policies for inclusive entrepreneurship

Loe / lae alla PDF The Missing Entrepreneurs 2017 Policies for inclusive entrepreneurship OECD/Euroopa Liit 2017 Sisukord Preface -- Executive ...

The right of people with disabilities to live independently and be included in the community

Loe / lae alla PDF Euroopa Komisjon2012   Sisukord SummaryThe Commissioner’s recommendationsIntroduction1. The right to live in the community: the ...

The Role of Men in Gender Equality – European Strategies & Insights (2012)

Gender relations have increasingly changed throughout the past decades, and European  gender politics have productively accompanied these improvements. Still Europe ...

The rule of law on the Internet and in the wider digital world

Loe / lae alla PDF The rule of law on the Internet and in the wider digital world Euroopa Komisjon ...

Thematic Fiche: Education and LGBTIQ Diversity

Ülevaade uurib, kuidas edendada kaasavat haridust kõigile õppijaile, eelkõige kuidas edendada turvalisi ja toetavaid õpikeskkondi ning toob häid näiteid demonstreerimaks, ...

Tilliga ja tillita: retsepte Eesti feministidelt

Artiklikogumik ENUT 2003 PDF / 87 lk / 9.96 MB Lae alla (PDF) ...

Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive

Autorid: Berk Vaher, Kadri Seeder, Sandra Urvak, Kristina Täht Kujundaja: Einike Soosaar Illustreerija: Eele Prints-DeTisi Eessõna autor: Urve Palo Fotograaf: ...

Töökius. Psühholoogiline eneseabi

Töökius. Psühholoogiline eneseabi (.pdf) Võrdõigusvoliniku kantselei 2016 ...

Töökohal ahistamise ja kiusamise lõpetamine

Laevandusettevõtjate suunised Euroopa Esinduse Reederite Ühing, Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit Käesolevate suuniste eesmärgiks on aidata ettevõtetel teadvustada ahistamise ja/või ...

Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis

Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis Film uurib soolise võrdõiguslikkuse olukorda Eesti ühiskonnas. Dokumentalistlikus laadis keskendutakse kolmele teemale: Sugu ...

Towards a Balanced Society I (2000). Women and Men in Estonia

Ministry of Social Affairs Estonia 2000 PDF / 79 pages / 652 KB › Download (PDF) ...

Towards Gender Equality in the Cultural and Creative Sectors

See aruanne keskendub kultuuri rollile soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja mis veelgi olulisem – kuidas saavutada sooline võrdõiguslikkus kultuuri- ja loomesektoris ...

Trafficking in Human Being: Internet Recruitment

Trafficking in human beings: Internet recruitment Misuse of the Internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings ...

Trend Analysis : Gender in higher STEM education

Cocky Booy Noortje Jansen Gertje Joukes Esther van Schaik Published by VHTO, National Expert Organisation Girls/Women and Science/Technology Science Park ...

Trevor Elhi – Naisjalgpallurite harrastuskogemused

TALLINNA ÜLIKOOLLooduse ja terviseteaduse instituutRekreatsioonikorralduse õppekava Juhendaja: Reeda Tuula-Fjodorov Tallinn 2020 Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised on Eesti naisharrastusjalgpalluriteseisukohad ...

Unustatud naine – koolmeister ja kirjanik. Lilli Suburg 150. Õpetajate Leht, 17. august 1991

Unustatud naine – koolmeister ja kirjanik Lilli Suburg 150 1. augustil 1991 möödus 150 aastat eesti prosaisti, ajakirjaniku ja kooliõpetaja ...

Uurimus inimkaubanduse ohvrite vajadustest seoses rehabilitatsiooni teenustega ja motivatsiooni faktorite selgitamine inimkaubanduse keskkonnast lahkumise hõlbustamiseks

Roman Krõlov 2015 ISBN: 978-9949-81-123-6 Teaduslik konsultant: Mai-Len Skilbray, Oslo Ülikool Tõlkija : Mae Taal Kujundaja: Margus Leibak Autoriõigus 2015: ...

Vägivallast on väljapääs

Igal inimesel on õigus tunda end vabana, austatuna ja väärtuslikuna. Nii ka sinul. Läbi ajaloo on meie ühiskond aga seadnud ...

VARIRAPORT: Istanbuli konventsioon Eestis

Autorid: Iris Pettai, Tambet Laasik, Häli Jürimäe Tallinn 2023 Variraport on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Aktiivste kodanike Fondi poolttoetatud ...

Võrdne kohtlemine projektides

Juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks ...

Võrdõiguslik omavalitsus

Naiste ja meeste võrdsete võimaluste metoodika ja parima praktika näited Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2009 Lae alla PDF ...

Võrdõiguslikkus ja demokraatia – utoopia või väljakutse – Vigdis Finnbogadottir, Strasbourg, 1995

ÜRO neljanda ülemaailmse naiste konverentsi (“Naised soolise võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu eest” (04.–15.09.1995 Pekingis) eelkonverentsi peaettekandja, Islandi presidendi Vigdis Finnbogadottir’i ...

Võrdse kohtlemise seadus. Käsiraamat. Esimene trükk, 2010

Võrdse kohtlemise seadus Käsiraamat Esimene trükk 2010 Käsiraamat on sissejuhatuseks mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste edendamise teemasse. Lae alla PDF ...

Võrdse kohtlemise seadus. Käsiraamat. Teine trükk, 2012

Võrdse kohtlemise seadus Käsiraamat Teine trükk 2012 Käsiraamat on sissejuhatuseks mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste edendamise teemasse. Lae alla PDF ...

Võrdsed õigused ja võimalused meestele ja naistele Euroopa Liidus

Võrdsed õigused ja võimalused meestele ja naistele Euroopa Liidus Sotsiaalministeerium 1999 PDF / 16 lk / 1.8 MB Loe / ...

Waging War on the Pay Gap

Waging War on the Pay Gap Lutter pour l’egalite salariale Formaat: DVD video Kaks versiooni filmist, lühike (3:31 min) ja ...

Women In Politics. A CEMR study #Power2her

Väljaanne “Naised poliitikas: kohalikud ja Euroopa suundumused” pakub naiste esindatuse põhjalikku analüüsi 41 Euroopa riigis ja kõigil valitsustasanditel alates kohalikest ...

Women in the Estonian Defence Forces – Motivation, Attitudes, Experiences and Challenges. Report

Raport Women in the Estonian Defence Forces. Motivation, Attitudes, Experience and Challenges Ilmunud: December 2017 Autor: Andres Siplane Eessõna: Hannes ...

Women Peace and Security Index 2023/24

Alapealkiri: : Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women Väljaandjad: Georgetown Institute for Women, Peace and Security ...

Women, Business and the Law 2023

Maailmapank 2023 Järjekorras üheksas ülevaade sarjas Naised, äri ja seadused analüüsib 190 riigi ja territooriumi seadusandluseid soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist. Raport ...

Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe

Loe / lae alla PDF Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe Issue paper Council of Europe Commissioner ...

Гендерный подход в образовании

Loe / lae alla PDF Гендерный подход в образовании Информационный материал Сотрудничество Эстонии и Грузии. Обмен опытом Эстонии по защите ...

Закон о равном обращении : справочник (Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat, vene keeles)

Закон о равном обращении : справочник Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat (vene keeles) Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut Koostaja Ülle-Marike Papp ...

Как избежать использования стереотипов и предрассудков при подготовке информационных материалов? Руководство

Аэт Куузик, Бригитта Давидянц, Улле -Марике Папп. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, Центр компетенции по вопросам равноправия ...

Многообразие на предприятии (Mitmekesisus ettevõttes, vene keeles)

Многообразие на предприятии (issuu.com) www.erinevusrikastab.ee/ru ...

На пути к сбалансированному обществу. Женщины и мужчины в Эстонии

Министерство социальных дел Эстонской Республики, Таллинн 2010 PDF / 228 lk / 4.31 MB › Lae alla (PDF) ...

Письма родителям. Индрек Кофф. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016

Письма родителям Индрек Кофф Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению 2016 Kirjad lapsevanemale, vene keeles Indrek Koff Võrdõigusvoliniku ...

Практическое руководство по коллективным переговорам

Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat (vene keeles) PDF / 120 lk / 5.98 MB Lae alla PDF ...

Разное, но равное

Erinevad, aga võrdsed (vene keeles) Toimetanud Kadi Mänd Kujundanud Piret Räni Illustratsioonid Piret Raud Tallinn, 2005 Mõõdud: 148 × 210 mm ISBN: 9949102316 Loe ...

Эдуард Павлов – Реализация гендерного подхода при обучении рки на примере основной школы Xарьюмаа

Tallinna Ülikool Humanitaarteaduste Instituut Juhendaja И.М. Моисеенко доцент Tallinn 2018 Данная магистерская работа посвящена внедрению положений гендерной педагогики вучебный процесс ...

Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА: просто и кратко о том, как и зачем отличать мнимую дискриминацию от реальной

Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА: просто и кратко о том, как и зачем отличать мнимую дискриминацию от реальной Канцелярия уполномоченного по ...