Economic Benefits of Gender Equality in the European Union – EU and EU member states overview

EIGE, 2017

olukorra raport soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta EL liikmesriikides .Raport võtab kokku, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste olukord on viimaste kümnendite jooksul Euroopa Liidus paranenud tänu seadusmuudatustele ning sotsiaalsetele ja kultuurilistele arengutele tööturul. Ent suured erinevused naiste ja meeste vahel esinevad endiselt haridustasemetes, sissetulekutes, tööhõives ja hoolduskoormuse jagunemisel. Antud raport toob taaskord välja, et võimaluste võrdsustamiseks tööturul, oleks vaja edendada naiste suuremat osakaalu STEM erialadel ja töökohtadel (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika), mille tulemusena kasvaks naiste osalus tööturul, väheneks sooline palgalõhe ja kasvaks riikide majanduslik tootlikkus üldiselt.

 

Loe edasi / lae alla PDF EIGE kodulehelt Loe edasi / lae alla PDF EIGE kodulehelt