"Ainus viis saavutada säästvat ja jätkusuutlikku arengut on investeerida majandus-, inim- ja keskkonnaresurssidesse. Hetkel alaväärtustakse kõikjal maailmas inimkapitali ühte poolt - naisi, kelle potentsiaalset panust majanduse arengusse, sotsaalsesse progressi ning keskkonnakaitsesse alahinnatakse ja marginaliseeritakse. Maailma naiste potentsiaali parem kasutamine suurendaks majanduskasvu, vähendaks vaesust, edendaks ühiskondlikku heaolu ning aitaks kaasa jätkusuutlikule arengule kõigis riikides."
– Gender and Sustainable Development: Maximising the Economic, Social and Environmental Role of Women, OECD 2008