Teavitusprojekt „Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks“ (2018-2019)

Projekti pealkiri: Teavitusprojekt „Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks“

Projekti kestus: 01.06.2018-30.04.2019

Projekti kirjeldus ja eesmärk:

Projekti eesmärk oli tõsta õpilaste teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Kuue kooli õpilased läbisid projekti kolm etappi, mille tulemusena esitlesid oma teadmisi ning lahendusi arengueesmärkide saavutamiseks maailmahariduse festivalil Kultuurikatlas. Festivalil kajastati kõiki kuut arengueesmärki, millele projekt keskendus. Projekti alguses ning lõpus viidi läbi küsitlus, mille abil oli võimalus hinnata projekti mõju. Mõjuanalüüsist selgus, et projekti tulemusena olid õpilased teadlikumad ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning oskasid pakkuda lahendusi, kuidas kohalikke ja globaalseid probleeme lahendada. Projekti raames korraldati ka õpetajatele maailmahariduse seminar, mille eesmärk oli näitlikustada, kuidas kaasata maailmaharidus erinevatesse õppeainetesse.

Projektist võttis osa 195 õpilast, kes läbisid projekti kolm etappi, mis olid otseselt seotud ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Kultuurikatlas toimunud festivalil osales 122 õpilast. Lisaks kaasasid koolid (Holstre Kool, Kalamaja Põhikool, Haabersti Vene Gümnaasium, Tartu Forseliuse Kool) projektitegevustesse veel kümneid kaasõpilasi. Seega oli kogu kasusaajate hulk ligikaudu 300. Projekti raames tehti koostööd ka erasektoriga (Reet Aus, sponsorlus ettevõttelt Ampstükk) ja teiste vabaühendustega (MTÜ Mondo).

Osalenud koolid: Kalamaja Põhikool, Holstre Kool, Tartu Forseliuse Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Haabersti Vene Gümnaasium, Pärnu Vabakool

Vaata ka projekti kodulehekülge.

 

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.