Teavitusprojekt „Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks“ (2018-2019)

Projekti pealkiri: Teavitusprojekt „Maailmahariduslik festival ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamiseks“

Periood 01.06.2018-30.04.2019

Projekti kirjeldus ja eesmärk: ENUTi teavitusprojekti eesmärgiks on ÜRO kestliku arengu eesmärkide tutvustamine alg- ja põhikooli õpilastele erinevates Eesti koolides.

Projekti käigus otsivad õpilased endale jõukohaseid lahendusi järgmiste globaalsete eesmärkide saavutamiseks: vaesuse vähendamine, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi, säästlik tootmine ja tarbimine ning kliimamuutuste vastu võitlemine. On oluline tutvustada globaalset konteksti juba varases eas, kuna ENUTi pilootprojekt näitas, et õpilased tihti ei mõista, kuidas nende tegevused Eestis mõjutavad ka ülemaailmseid probleeme.

Projekt koosneb sarnaselt 2017-2018 toimunud minifestivalide projektile kolmest etapist, mis koosnevad interaktiivsest ENUTi korraldatavast õppetunnist, rühmatööde etapist ning kulmineerub festivaliga Kultuurikatlas.

Projekti käigus õpivad noored kriitilist mõtlemist, seoste loomist, väärtushinnangute kujundamist ja meeskonnatööd ning saavad kasutada ja arendada oma digipädevust.

Vaata ka projekti kodulehekülge.

 

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Seotud teemad