Tedresalu, Aimi. Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal (Magistriprojekt, 2010)

Pealkiri: Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal
Autor: Aimi Tedresalu
Magistriprojekt
Juhendaja: Krista Kallis

Tartu Ülikool
Filosoofiateaduskond
Germaani, romaani ja slaavi filoloogia osakond

Tartu
2010

Sisukord

  • Sissejuhatus
  • Võrdõiguslikkuse areng
  • Võrdõiguslikkus Eestis
  • Sõnastiku sõnavaliku kriteeriumid
  • Tähelepanekud ja probleemid
  • Inglise-eesti sõnastik võrdõiguslikkuse teemal
  • Eesti-inglise indeks
  • Kokkuvõte
  • Summary
  • Kasutatud kirjandus

 

Originaali asukoht http://hdl.handle.net/10062/17228