Ventsel, Angela. Soolise võrdõiguslikkuse tagamine sotsiaaltoetuste maksmisel (magistritöö, 2018)

[su_button url="https://enut.ee/files/ventsel_angela.pdf" style="flat" background="#e0484c" size="6" wide="yes" center="yes" radius="0"]Loe / lae alla PDF[/su_button] Originaalasukoht TÜ DSpace andmebaasis Angela Ventsel2018 Tartu ÜlikoolÕigusteaduskondAvaliku õiguse osakond MagistritööJuhendaja dr. iur. Gaabriel Tavits Tartu2018   Sisukord SISUKORD SISSEJUHATUS 1. SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE OLEMUS1.1. Soolise võrdõiguslikkuse mõiste, tekkimine

Tedresalu, Aimi. Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal (Magistriprojekt, 2010)

[su_button url="https://enut.ee/files/Tedresalu_Aimi.pdf" style="flat" background="#e0484c" size="6" wide="yes" center="yes" radius="0"]Loe / lae alla[/su_button] Pealkiri: Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal Autor: Aimi Tedresalu Magistriprojekt Juhendaja: Krista Kallis Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Germaani, romaani ja slaavi filoloogia osakond Tartu 2010 Sisukord Sissejuhatus Võrdõiguslikkuse