Sara Arumetsa – Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole

TALLINNA ÜLIKOOL
HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT

Juhendajad: Margus Vihalem, PhD Raili Marling, PhD

Tallinn 2021

Magistritöö uurimisprobleemiks oli, et kui vaadata erinevaid transsoolisuse käsitlusi – nii meditsiinilisi, autobiograafilisi kui ka humanitaar- ja sotsiaalteaduslikke –, siis jääb silma, et transsoolisust kirjeldatakse mingit tüüpi vastuolu või mittevastavuse kaudu. Kõige tuntum näide sellest vastuolust peitub metafooris „sündinud vales kehas,“ milles subjekti
psühholoogiline sugu ei vasta tema füüsilisele soolisele kehale.
Magistritöö üritab seda vastuolu kaardistada ja mõtestada, et paremini mõista, miks me kaldume transsoolisusest mõtlema, seda kogema ning seda kirjeldama mingit tüüpi vastuolu kaudu. Töö teoreetiliseks lähtekohaks oli Simone de Beauvoiri ambivalentsuse [l’ambiguïté] mõiste.

Sara-Arumetsa_Seesmuse-ja-valisuse-vahel