Alates 2010. aastast korraldab ENUT konkurssi “Parim sooteadlik MTÜ”. Konkursiga soovime läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist. Projekti rahastajad on läbi erinevate projektide olnud Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Friedrich Eberti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Konkursi tingimused

Konkursi eesmärk on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid

Konkursi ülesehitus

Konkursil võivad osaleda kõik Eestis registreeritud kodanikeühendused. Konkursil osalemiseks tuleb konkureerival organisatsioonil endal täita elektrooniline ankeet. Konkursi kutse avaldatakse ENUTi kodulehel ja sotsiaalmeedias, lisaks partnerite kaudu. Suunatud pakkumine konkursil osalemiseks saadetakse kodanikuühendustele, millised kuuluvad soolise võrdõiguslikkuse eestkoste võrgustikku või on osalenud soolise võrdõiguslikkuse alastel teabepäevadel ja koolitustel. Kandideerida võivad ka eelmistel aastatel konkureerinud või võitnud organisatsioonid.

Hindamine

Auhind läheb organisatsioonile, kes on:

  1. rakendanud oma organisatsioonis konkreetseid meetmeid meeste ja naiste võrdse kohtlemise tagamiseks kõikidel tasanditel;
  2. on koolitanud oma töötajaid soolise võrdõiguslikkuse alastes küsimustes nii organisatsioonisiseselt kui väliselt;
  3. on teadlikult panustanud soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ühiskonnas oma igapäevase tegevuse kaudu.

Konkursi võitjad aastate järgi:

Eesti Seksuaaltervise Liit (2010)
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (2011)
Eesti Puuetega Naiste Ühing (2012)
Eesti Maaomavalitsuste Liit (2013)
QUIN-Estonia (2014)
Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo (2015)
MTÜ Eluliin (2016)
Eesti Ametiühingute Keskliit (2017)
BPW Estonia (2018)
MTÜ Eesti Pagulasabi (2019)
MTÜ Vaiter ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (2020)
MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus (2021)
Eesti Seksuaaltervise Liit (2022)
Eesti Teadusagentuur (ETAG), MTÜ Erilised ja MTÜ Oma Tuba (2023)