Alates 2010. aastast korraldab ENUT konkurssi “Parim sooteadlik MTÜ”. Konkursiga soovime läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist. Projekti rahastajad on läbi erinevate projektide olnud Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Friedrich Eberti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Konkursi võitjad aastate järgi:

Eesti Seksuaaltervise Liit (2010)
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (2011)
Eesti Puuetega Naiste Ühing (2012)
Eesti Maaomavalitsuste Liit (2013)
QUIN-Estonia (2014)
Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo (2015)
MTÜ Eluliin (2016)
Eesti Ametiühingute Keskliit (2017)
BPW Estonia (2018)
MTÜ Eesti Pagulasabi (2019)
MTÜ Vaiter ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (2020)
MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus (2021)
Eesti Seksuaaltervise Liit (2022)