Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Registrikood: 80005690
Narva mnt 25-510, 10120 Tallinn (“Terra maja”, 5. korrus)
A/A EE222200221031285550
Liikmemaks on 10 eurot pensionärile ja üliõpilasele, 15 eurot töötavale liikmele

Telefon 640 9173
Üldine e-post: enut@enut.ee

Lahtiolekuajad

E, K, N 12-16 | T 12-18 | R 12-14
Kui soovite laenutada väljapool lahtiolekuaega andke märku e-posti aadressil enut@enut.ee. Tagastatavad raamatud saab väljapool lahtiolekuaega jätta ka Terra maja valvelauda (lisage leheke oma kontaktandmetega).

Juhatus

Reet Laja
MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus esinaine, projektijuht
reet@enut.ee

Mirjam Hinrikus
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, teadur
Isikukirje Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS
mirjam.hinrikus@gmail.com

Raili Marling
Tartu Ülikool, õppejõud
Isikukirje Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS
raili.marling@ut.ee

Merle Pajus
merle@enut.ee

Maarika Pukspuu

Teised töötajad ja vabatahtlikud

Auli Ristmägi – infotöötaja | enut@enut.ee
Marion Ründal – projektijuht | marionryndal@gmail.com

Auliikmed

2020. aastal võeti vastu ENUTi auliikme statuut, mis sätestab, et ENUT auliikme nimetus omistatakse üksikisikule ENUTile osutatud teenete eest  ENUTi-poolse erilise austuse avaldusena.

Esimesteks auliikmeteks nimetas juhatus
Ilvi Jõe-Cannon WorldCat publikatsioonide kogu
Suzanne Stiver Lie (postuumselt) WorldCat publikatsioonide kogu
Tiina Aunin Isikukirje Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS