ENUT digikogu
Uurimused / Eesti soouuringud / väljaanded / statistika

– Eestis läbi viidud soouuringute andmebaas

– Ajakiri “Ariadne Lõng”

– Terminoloogia

 

Raamatukogud

Eesti raamatukogude e-kataloogid:
RIKS e-kataloog (ainult ENUTi raamatukogu)
ESTER e-kataloog (suurem osa Eesti teadusraamatukogusid, ülikoolide ja rahvaraamatukogusid)
URRAM / lugeja.ee Eesti maakonnaraamatukogud

 

Keskused, ühendused, projektid jmt

Eestis

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

MTÜ BPW Estonia – Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA)

QUIN-Estonia – QUIN on Skandinaaviamaade naisleiutajaid ning innovaatilisi naisi ühendav koostöövõrgustik, mille nimetus tuleneb rootsi keelest Qinnliga Uppfinnare i Norden (eesti keeles – Põhjala Leidlikud Naised). QUIN-Estonia on selle võrgustiku haru Eestis.

Naiskoolituse Keskus

MTÜ ETNA − Ettevõtlikud Naised

TÜ sugupooleuuringute töörühm
Sugupooleuuringute rühm on seotud TÜ Sotsiaalteaduskonnaga. Rühma töö on mitmekesine, tehakse nii  teadustööd, õppetööd kui ka rakendusuuringuid ja antakse konsultatsioone.

Mujal

European Institute of Gender Equality EIGE
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on teadmuskeskus ja veebiraamatukogu, mis pakub kvaliteetseid teadusuuringuid ja andmeid.

MenEngage – poisid ja mehed soolise võrdõiguslikkuse eest 
MenEngage ühendab neid valitsusväliseid organisatsioone, kes kaasavad mehi ja poisse soolist ebavõrdsust vähendavatesse tegevustesse ja edendavad naiste, meeste ja laste tervist ja heaolu.

International Association for Feminist Economics

 

Infokeskused ja andmebaasid

European Institute of Gender Equality EIGE Documentation Centre

KVINFO

Minna – Center for Gender Equality Information in Finland

Atria – Institute on Gender Equality and Women’s History

Amazone

Gender Library of the Center for Transdisciplinary Gender Studies at Humboldt-Universität zu Berlin

FRAGEN feministlike tekstide andmebaas

The Women’s Library at the London School of Economics and Political Science – erinevad kollektsioonid: naised, sufražistid, prostitutsioon ja inimkaubandus.

Aletta – International Information Centre and Archives for Women’s Movement
Amsterdamis asuv nais- ja sootemaatiline raamatukogu, infokeskus ja arhiiv. Neil on suur valik elektroonilisi materjale erinevatel naisi puudutavatel teemadel.

Wisconsin’i Ülikooli naisuuringute raamatukoguhoidja
Palju linke erinevatel nais- ja sootemaatikat puudutavatel teemadel sh naisuuringute akadeemilised programmid, naisorganisatsioonid, statistika, andmebaasid, kirjastajad jms.

Euroopa visuaalide arhiiv
Üle 16 000 ajaloolise foto Londoni Metropolitan Archives ja Antwerpeni Stadsarchief’ist. Euroopa naiste kujutiste andmebaasist leidmiseks kasutage märksõna “naine”.

Rootsi soouuringute sekretariaat (Swedish Secretariat for Gender Research)
Sekretariaat kogub informatsiooni Rootsi soouuringute ja uurijate kohta

Göteburgi Ülikooli naisajaloo kollektsioon
Naisajaloo Kollektsioon Göteburgi Ülikooli raamatukogu juures on Rootsi rahvuslik nais-, mees- ja soouuringute raamatukogu. Kollektsiooni andmebaas KVINNSAM on kõige põhjalikum informatsiooni allikas Põhjamaade nais- ja soouuringute kohta. .

Rahvusvaheline Sotsiaalajaloo Instituut – Naisajalugu
ViVa – naisajaloo bibliograafiline andmebaas ajaloo ja naisuuringute ajakirjadest Rahvusvahelises Sotsiaalajaloo Instituudis

WWW Naisajaloo Virtuaalraamatukogu
Virtuaalraamatukogu peamisteks eesmärkideks on koondada infot naisajalooga tegelevate insitutsioonide ja organisatsioonide kohta, säilitada arhivaalide ja raamatute kogu ning koodada naisajaloo võrguallikate aadresse. Lisaks sellele on virtuaalraamatukogu netilehele kogutud linke akadeemiliste naisuuringute ajakirjade kohta ning aadresse, kust võiks alustada üldist naisuuringute alast info otsimist.

WomenWatch
WomenWatch on värav jõudmaks infoni soolise võrdõiguslikkuse ning selle propageerimise kohta ÜRO süsteemis. Nimetatud struktuuride hulka kuuluvad ÜRO Sekretariaat, regionaalsed komisjonid, fondid, programid ja eriagentuurid.

Siyanda
BRIDGE, Institute of Development Studies, University of Sussex´i hallatav andmebaas teemal sugu ja areng.

Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse andmebaas
Koduleheküljelt saate informatsiooni erinevate teemavaldkondade kohta, kus soolise ebavõrdsuse vähendamine on väga oluline: poliitika, majandus, töö, haridus, meedia, tervis ja naistevastane vägivald.

 

Võrguväljaanded

The F-Word – kaasaegne Suurbritannia feminism
F-Word on võrguajakiri, mis avaldab ja levitab kaasaegse Suurbritannia feminismi ideid ning kus on täistekstidena artikleid erinevatel teemadel. Ajakirja täiendatakse regulaarselt.

 

Raamatukogude e-andmebaasid

Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu

 

Ressursid temaatiliselt

Sugu ja haridus

Naised ajaloos

Naised ettevõtluses

Naised ja poliitika

Sootundlikud eelarved

Töö- ja pereelu ühitamine

Säästev areng ja sooline võrdõiguslikkus

Soopõhine vägivald

Inimkaubandus ja prostitutsioon

Mitmesugust

 

 

Käesolev leht on hetkel põhjalikumal täiendamisel.