Raamatukogus on raamatud jaotatud teemade kaupa. Teemade sees on raamatud jaotatud alfabeetiliselt autori nime või pealkirja esitähe järgi. Kohaviit asub iga raamatu serval, näit. C2/ATW (teavik asub riiulis C2, autor Margaret Atwood).

 • A1 Käsiraamatud
 • A2 Ettekanded
 • A3 Statistika
 • B1 Feministlik kirjandus
 • B2 Keeleteadus ja semiootika
 • C1 Biograafia ja autobiograafia
 • C2 Ilukirjandus, proosa, luule ja draama
 • D1 Feministlikud lugemikud
 • D2 Feministlik teooria ja uuringud
 • D3 Mehed ja mehelikkus
 • E1 Naisajalugu
 • E2 Naisliikumine
 • F1 Sotsioloogia
 • F2 Antropoloogia
 • G Religioon ja mütoloogia
 • H Feministlik filosoofia
 • I Kultuuriuuringud
 • J1 Kunst ja arhitektuur
 • J2 Kino ja muusika
 • J3 Infotehnoloogia
 • J4 Meedia ja kaasaegsed probleemid
 • K1 Politoloogia
 • K2 Õigusteadus
 • K3 Rahu-uuringud
 • L1 Majandus ja äritegevus
 • L2 Karjäär ja juhtimine
 • L3 Töö
 • M1 Naised teaduses
 • M2 Haridus ja pedagoogika
 • N Teadus ja tehnoloogia
 • O1 Vägivald naiste vastu
 • O2 Verepilastus ja vägivald laste vastu
 • O3 Pornograafia ja prostitutsioon
 • O4 Kuritegevus ja sotsiaalsed probleemid
 • P Psühhoanalüüs
 • P1 Psühholoogia
 • P11 Jungi psühholoogia
 • P2 Eneseabistamine
 • Q1 Tervishoid ja meditsiin
 • Q2 Viljakus ja paljunemine
 • Q3 Abort ja iseeneslik abort
 • Q4 Menopaus ja vananemine
 • Q5 Söömishäired
 • R1 Seksuaalsed vähemused
 • R2 Seksuaalsus ja seksuaalpoliitika
 • S Perekond ja vanemad
 • T1 Keskkond ja ökoloogia
 • T2 Sport ja vaba aeg
 • U Rassid ja rahvused
 • V1 Baltimaad
 • V2 Venemaa (endine Nõukogude Liit)
 • V3 Euroopa
 • V4 Ameerika
 • V5 Aafrika, Aasia, Austraalia
 • V6 Arengukoostöö
 • W Soouuringud
 • Y Ajakirjad
 • BAK Bakalaureusetööd
 • MAG Magistritööd
 • DOK Doktoritööd