Mitmesugust

European Institute of Gender Equality EIGE

The F-Word – kaasaegne Suurbritannia feminism
F-Word on võrguajakiri, mis avaldab ja levitab kaasaegse Suurbritannia feminismi ideid ning kus on täistekstidena artikleid erinevatel teemadel. Ajakirja täiendatakse regulaarselt.

Eesti aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest
Esimene, teine ja kolmas aruanne

CEDAW Komitee soovitused kolmanda aruande kohta
Soovitused aastast 2002.

Eesti neljas aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest
Eesti keeles.

CEDAW Komitee soovitused Eesti riigile
ÜRO Naistevastase Diskrimineerimise Likvideerimise Komitee (CEDAW) soovitused Eestile pärast neljanda aruandega tutvumist 2007. aastal.

Eesti soolise võrdõiguslikkuse raport UNECE’le (2009)
Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse olukorrast ja edendamisest Eestis (raport on inglise keeles)

TÜ sugupooleuuringute töörühm
Sugupooleuuringute rühm on seotud TÜ Sotsiaalteaduskonnaga. Rühma töö on mitmekesine, tehakse nii  teadustööd, õppetööd kui ka rakendusuuringuid ja antakse konsultatsioone.

Soorollid õppekirjanduses
Artiklite kogumik “Soorollid õppekirjanduses”, Tartu Ülikooli Pedagoogoka osakonna väljaanne nr 12, Tartu 2002.

Tilliga ja Tillita: retsepte Eesti feministidelt – lõbus esseekogumik Eesti feministidelt (2003)
Kogumikku on võimalik laenutada ENUTi raamatukogust

UNDP soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kontrollnimekiri
UNDP poolt välja antud juhised, mis aitavad saavutada soolist võrdõiguslikkust organisatsiooni töös, projektide planeerimisel ja elluviimisel.

MenEngage – poisid ja mehed soolise võrdõiguslikkuse eest 
MenEngage ühendab neid valitsusväliseid organisatsioone, kes kaasavad mehi ja poisse soolist ebavõrdsust vähendavatesse tegevustesse ja edendavad naiste, meeste ja laste tervist ja heaolu.

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi väljaanded

Euroopa Komisjoni materjalid

Brožüür “Mitmekesisus ettevõttes” (ka vene keeles)

International Association for Feminist Economics

Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat. Esimene trükk, 2010

Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat. Teine trükk, 2012

Sotsiaaministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse teemalised materjalid

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaanne (.pdf)

 

 

Seotud teemad