Mitmesugust

Eesti aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest
Esimene, teine ja kolmas aruanne

CEDAW Komitee soovitused kolmanda aruande kohta
Soovitused aastast 2002.

Eesti neljas aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest
Eesti keeles.

CEDAW Komitee soovitused Eesti riigile
ÜRO Naistevastase Diskrimineerimise Likvideerimise Komitee (CEDAW) soovitused Eestile pärast neljanda aruandega tutvumist 2007. aastal.

Eesti soolise võrdõiguslikkuse raport UNECE’le (2009)
Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse olukorrast ja edendamisest Eestis (raport on inglise keeles)

Soorollid õppekirjanduses
Artiklite kogumik “Soorollid õppekirjanduses”, Tartu Ülikooli Pedagoogoka osakonna väljaanne nr 12, Tartu 2002.

Tilliga ja Tillita: retsepte Eesti feministidelt – lõbus esseekogumik Eesti feministidelt (2003)
Kogumikku on võimalik laenutada ENUTi raamatukogust

UNDP soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kontrollnimekiri
UNDP poolt välja antud juhised, mis aitavad saavutada soolist võrdõiguslikkust organisatsiooni töös, projektide planeerimisel ja elluviimisel.

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi väljaanded

Euroopa Komisjoni materjalid

Brožüür “Mitmekesisus ettevõttes” (ka vene keeles)

Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat. Esimene trükk, 2010

Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat. Teine trükk, 2012

Sotsiaaministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse teemalised materjalid

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaanne (.pdf)