Marta-Magdaleen Kuningas – Seksuaalvähemuste meediarepresentatsioonid aastatel 1992–1999 ja 2019–2021

Tallinna Ülikool
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Juhendaja: Andres Kõnno, PhD

Tallinn 2021

Antud magistritöö eesmärgiks oli teada saada, kuidas on homoseksuaalsust ja üldiselt seksuaalvähemusi käsitlev meediarepresentatsioon Eesti ühiskonnas arenenud ja muutunud või kas üldse on muutunud. Teemale läheneti läbi kolme uurimisküsimuse: millise retoorikaga kajastati aastatel 1992–1999 seksuaalvähemuste teemasid väljaande „Nelli Teataja“ järgi, kas seksuaalvähemuste meedias kajastavad retoorikad on aastatel 2019–2021 võrreldes 90ndatega muutunud ning millised retoorikad on muutunud. Uurimus viidi läbi kasutades diskursuseanalüüsi meetodit. 90ndate
väljaandest „Nelli Teataja“ kodeeriti 74 artiklit, millest valimisse jäi 27 artiklit.

Marta-Magdaleen_Kuningas_SEKSUAALVAHEMUSTE-MEEDIAREPRESENTATSIOONID