Handbook Sweden’s feminist foreign policy

Loe / lae alla PDF In October 2014, Sweden became the first country in the world to launch a feminist foreign policy. This means applying a systematic gender equality perspective throughout the whole foreign policy agenda. This handbook should be

Gender Mainstreaming Manual

Loe / lae alla PDF Gender Mainstreaming ManualA book of practical methodsfrom the Swedish Gender Mainstreaming Support Committee Stockholm 2007 ISBN 91-38-22731-2ISSN 0375-250X   Foreword Gender Mainstreaming Support (JämStöd) is a Swedish committee of inquiry that has worked for two

Puuetega inimeste eluolu Eestis

Loe / lae alla PDF   Puuetega inimeste eluolu Eestis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport Eesti Puuetega Inimeste Koda 2018   Originaali asukoht https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf   Vaata ka Eesti Puuetega Inimeste Koda    

Aastatuhande arengueesmärk 3. Teabematerjal õpetajatele

Lae alla PDF Aastatuhande arengueesmärk 3: Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine. Teabematerjal õpetajatele Tekstid: Kadri Aavik ja Liivi Pehk Keeletoimetaja: Raina Vürmer Kujundus ja küljendus: Kadri Aavik Esikaane foto: Aire Nurm (Uganda 2010) Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2011