Paremad otsused – väärtuslikum elukeskkond. Juhendmaterjal kohalikule omavalitsusele soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmiseks

Paremad otsused – väärtuslikum elukeskkond.
Juhendmaterjal kohalikule omavalitsusele soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmiseks

Tallinn, 2019

Juhend on koostatud Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskuse projekti „ENUT ja partnerid tegutsemas soolise võrdõiguslikkuse, tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest“raames.

Sisukord

Eessõna lk 3

Sissejuhatus lk 4

Mis on võrdsus? lk 4

Mis on naiste ja meeste ebavõrdsus e. sooline kihistumine? lk 5

1. Omavalitsusüksuse ülesandeks on tagada igaühe õigused ja vabadused ning edendada naiste ja meeste võrdsust lk 12

1.1. Mida ütleb soolise võrdõiguslikkuse seadus? lk 12

1.2. KOV tööandjana lk 14

2. Sooaspekti arvestamine otsuste vastuvõtmisel, teenuste kujundamisel ja pakkumisel lk 19

2.1. Statistiliste andmete olulisus lk 19

2.2. Huvigruppide kaasatuse olulisus lk 22

2.3. Sootundlik eelarve koostamine lk 24

2.4. Sooaspekti arvestamine otsuste mõjude analüüsimisel lk 26

3. Sooaspekti arvestamine erinevates valdkondades lk 28

3.1. Tööhõive ja ettevõtlus lk 32

3.2 Haridus lk 33

3.3. Tervishoid ja sotsiaalküsimused lk 36

3.4.Vaba aeg, kultuur ja sport lk 39

3.5. Planeerimine, maakorraldus ja ehitus lk 42

3.6. Kommunaalmajandus lk 44

3.7. Avalik kord ja turvalisus lk 45

4. Sooaspekti arvestamine kommunikatsioonis lk 48

5. Kasulikke allikaid lk 49