Aastatuhande arengueesmärk 3. Teabematerjal õpetajatele

Aastatuhande arengueesmärk 3: Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine.
Teabematerjal õpetajatele

Tekstid: Kadri Aavik ja Liivi Pehk
Keeletoimetaja: Raina Vürmer
Kujundus ja küljendus: Kadri Aavik
Esikaane foto: Aire Nurm (Uganda 2010)
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2011

 

Vaata ka projekti käigus loodud veebilehte:
www.enut.ee/aa3