Kevadkonverentsi peateemaks oli sooteadlik ja kaasav eelarvestamine

BPW Estonia juht Anu Viks ja ENUTi juhatuse esinaine Reet Laja.

Kevadkonverentsil kuulutati välja selle aasta sooteadlik MTÜ, kelleks osutus BPW Estonia. Aukirja ja preemia andsid konverentsil koos pidulikult üle Eesti Mittetulundus- ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) juhataja Kai Klandorf ning ENUT juhatuse esinaine Reet Laja. Varasematest konkursi võitjatest olid kohal Eesti Seksuaaltervise Liidu esindajana Gea Kangilaski, naisleiutajate (MTÜ QUIN-Estonia) esindajana juht Anne-Mari Rannamäe, MTÜ Eluliini juht Eda Mölder, Eesti Maaomavalitsuste ja Linnade Liidu (EMOVL) direktor ja praegune Linnade ja Valdade Liidu juhi asetäitja Ott Kasuri ning Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson. Kõik tiitlikandajad said sõna ja tegid ülevaate, kuidas nende organisatsioonid on soolise võrdõiguslikkuse teemat edasi silmas pidanud ja arendanud.

Paneeldiskussioon. Pildil vasakult paremale: Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliit; Ott Kasuri, ELVL; Jüri Võigemast, ELVL, Eesti Maaülikool; Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus; Gea Kangilaski, Eesti Seksuaaltervise Liit; Reet Laja, ENUT.

Konverentsi peateemaks oli sooteadlik ja kaasav eelarvestamine kohalikul tasandil pärast haldusreformi. Ettekande Eesti Linnade ja Valdade Liidu plaanidest ja tegevusest tegi liidu tegevdirektor Jüri Võigemast (vt. ettekande slaide). Ülevaate OECD uurimusest, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu ja EIGE (Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi) ja OECD lähenemistest ja arengutest Eestis tegi Reet Laja (vt. ettekande slaide).

Järgnenud arutelus osalesid Reet Laja, ENUT; Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus; Jüri Võigemast, ELVL; Ott Kasuri ELVL; Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Maaülikool; Gea Kangilaski, Eesti Seksuaaltervise Liit. Tehti mitmeid ettepanekuid sooteadliku eelarvestamise osas, sealhulgas Eesti juubeliaastal vähemalt 10 omavalitsuse ühinemiseks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Hartaga. Lepiti kokku, et koostööd Linnade ja Valdade Liiduga soolise võrdõiguslikuse ja sooteadliku eelarvestamise osas omavalitsustes jätkatakse.
ENUTis käsitlemisel olevast uuest valdkonnnast Naised, mehed ja sport andsid esialgse ülevaate Tartu Ülikooli doktorant Velda Buldas ja ENUT projektijuht Els Heile.

Esiplaanil Ülle-Marike Papp, tagaplaanil Velda Buldas.

Naiste rollist ajaloos rääkisid Reet Laja ja Ülle-Marike Papp. Nad jagasid muljeid möödunud aasta lõpus toimunud naiste konverentsist Peterburis, millega Venemaa, Põhja- ja Baltimaad tähistasid naistele valimisõiguse andmise 100. sünnipäeva.

Reet Laja tutvustas ENUT algatust tundma õppida ja tutvustada , esialgu Tallinnas Kadrioru kandis. Ilm konverentsipäeval oli nii kena, et lubas kümnekonnal entusiastil teha jalgsimatka Kadriorus, käies läbi rida sealkandis elanud ja tegutsenud tuntud naistega seotud paiku. Plaanis on uurida ajalugu edasi, alustades Tallinnast ja Kadriorust ning aja jooksul piirkonda laiendada.