Towards Gender Equality in the Cultural and Creative Sectors

See aruanne keskendub kultuuri rollile soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja mis veelgi olulisem – kuidas saavutada sooline võrdõiguslikkus kultuuri- ja loomesektoris. ELi liikmesriigid määratlesid esmakordselt soolist võrdõiguslikkust prioriteedina kultuuri tegevuskavas aastateks 2019–2022. Sooline võrdõiguslikkus on ELi põhiväärtuste ja Euroopa sotsiaalõiguste samba aluspõhimõte. See on ka kultuurilise mitmekesisuse eeltingimus. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja võitlus soolise diskrimineerimise vastu on ELi kaks eesmärki.

EL liikmesriikide ekspertide avatud koordinatsiooni meetodi töörühma aruanne, 2021

TOWARDS-GENDER-EQUALITY-IN-THE-CULTURAL-AND-CREATIVE-SECTORS

Allalaadimine (uuring ja soovitused)