Creative Wawes – Baltic Sisterhood for Change (2021-2022)

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on anda haavatavate rühmade esindajatele (naistele, noortele ja sisserändajatele) identiteedi-, järjepidevuse- ja kuuluvustunne ning varustada neid tööalase konkurentsivõime jaoks vajalike oskustega. See saavutatakse traditsiooniliste sotsiaalsete suhete ja kultuuritegevuse ühendamisel tänapäevaste nõudmistega uuenduslike digitaalsete ja kultuuriliste vahendite abil. See omakorda toetab ühiskonna taastumist Läänemere piirkonnas ja taaselustab samal ajal Balti vaimse kultuuripärandit. Projekti eesmärk on edendada naisjuhte vastupanuvõime suurendamise protsessis: nii projektipartnerite tasandil (koordineerimine, meeskond) kui ka loomingulisel tasandil (kunstnikud, eksperdid).

Projekti jooksul õpivad osalejad tundma traditsioonilisi ja uuenduslikumaid viise tervislikuks ja jätkusuutlikuks eluks, seega on nad paremini valmis roheliste/digitaalsete tööriistade edasiseks kohandamiseks ja jagamiseks. Osalejad saavad teavet EUSBSRi, rohelisest kokkuleppest ja kestliku arengu eesmärkide kohta.

Kokkuvõttes loob projekt tugeva aluse, et rajada Läänemere piirkonnas keerulisem ja kaasavam programm, mis on mõeldud haavatavatele rühmadele, pakkudes neile väljapääsu pandeemiajärgsetest kriisidest ja muudest keerulistest olukordadest.

Projekti kestus

15. september 2021 − 15. september 2022

ENUTi tegevused projektis

Artikkel käsitööst ja digitaalsetest väljunditest Eestis (inglise keeles)

Rahvusvaheline webinar “Women empowerment near and far Creative Waves” 06. september 2022

Konverents “Talks to Empower” 25.–27. september 2022 Gdanskis Poolas. Ettekande slaidid.

Projekti partnerid

Rahastaja

Läänemeremaade Nõukogu

ENUTi tegevused:

Artikkel “Traditional crafts and digital tools – Estonia

Rahvusvaheline webinar “Women empowerment near and far Creative Waves” 06. september 2022

Konverents “Talks to Empower” 25.–27. september 2022 Gdanskis Poolas. Estilus

ENUTi soovitused Empowerment of Women and Girls

Projekti tulemuste analüüs

Tööriiistakomplekt, mis tutvustab projekti tegevusi, tulemusi ning annab soovitusi teistele samalaadsetele projektidele.