Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal

Ilmunud 2014 (c) Poliitikauuringute keskus Praxis Autorid: Marre Karu Roll projektis: analüütik Kadri Soo on Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi doktorant ja teadur Roll projektis: ekspert ja analüütik Helen Biin on Poliitikauuringu Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik.