(P)arenduskonverents: Töökius. Mis on mis?

13. detsembril 2023 toimus Tallinnas ENUTi ja PARE korraldatud (P)arenduskonverents: Töökius. Mis on mis?

Alguses 70 inimesele mõeldud sündmusest sai 250 osalejaga konverents. See näitas, et huvi ja vajadus töökiusu, ahistamise ja diskrimineerimisega seotud teemadest rääkimise järele on ääretult suur.

Konverentsil räägiti töövägivallast teaduslikul ja seaduslikul tasandil, statistika ja soolise võrdõiguslikkuse vaates ning muidugi praktiliste kogemuslugude läbi.

PARE juhatuse liige ja juhtimiskvaliteedi töörühma eestvedaja Kristiina Palm pani oma mõtted konverentsilt kirja.

  • Ainult 1% juhtidest on töökiusu ja ahistamise teemadega tegelenud ja neid teemasid teadvustanud. Samas on nemad organisatsioonis need, kelle teadlikkusest sõltub, milline kultuur nende organisatsioonis on. Ka kiusamise teema teadvustamine ja olulisus saab alguse teadlikkusest just juhi tasandil. Seega on personalijuhtidel siin vastutus see teema oma juhtideni viia.
  • Kiusamise teema parim ennetus on needsamad tegevused, mis tagavad ettevõttele äriedu – eesmärk, kommunikatsioon, muudatuste juhtimise kvaliteet.
  • Avalikus sektoris, tervishoius ja hariduses on kiusamisjuhtumeid enim ehk töökultuuriga kõige rohkem muresid. Päris karm ja murelikuks tegev teadmine.
  • Kokkuvõtvad märksõnad: selgus, teadlikkus, kõik algab juhtimisest, ole inimene ja ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks.

Konverentsi teemad ja esitlused

Töökiusamisest teadusuuringute pilgu läbi — Merle Raun, LevelLab OÜ tegevjuht

Appi, ega ma ahistaja ole? Kuidas tunda ära ahistamist ja töökiusu — Marlen Laanep, Koolitaja ja soolise võrdõiguslikkuse edendaja

Töövägivalla juhtumid Tööinspektsiooni pilgu läbi — Kaire Saarep, Tööinspektsiooni juht

Ahistamine diskrimineerimise kontekstis — Kristi Joamets, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei nõunik

Ahistamine ja töökiusamine ei tunnista organisatsiooni piire — Indrek Sarjas, G4S Eesti personalidirektor

Lidl Eesti kogemuslugu ahistamis- ja töökiusuvastase töökultuuri ning sisereeglite loomisel — Karin Sahar Lambinen, Lidli usaldusisik ja Johanna Rähn, Lidli tööõiguse jurist

Kogemuslood eri organisatsioonidest — Mailis Neppo, Delfi Meedia personalijuht ja Kärt Kinnas, SMITi peadirektori asetäitja inimeste ja kultuuri valdkonnas

Õiglase töökeskkonna reguleerimisest rahvusvahelises organisatsioonis — Monica Klaas-Kütt, Tallinna Ülikooli võrdse kohtlemise volinik


Konverents toimus projekti Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust raames

Konverentsi toimumist toetasid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Swedbank, EEK Mainor, Lidl, Nordic Hotel Forum ja Äripäeva Raamatuklubi

Galerii

Pildid PARE Facebooki lehel