Support for female entrepreneurs: Survey evidence for why it makes sense

European Investment Bank, 2022

Autorid: Rozalia Pal, Désirée Rückert, Patricia Wruuck

See aruanne annab ülevaate naisettevõtlusest ja sellest, mis naisettevõtjaid tagasi hoiab. Käesolevas analüüsis vaadeldakse kolme erineva uuringu tulemusi: EIB Investment Survey (EIBIS) 2021, EIBIS Startup and Scaleup Survey 2019 ja EBRD-EIB-World Bank Group Enterprise Survey, mis sisaldab struktuurset teavet ettevõtete kohta ja osana järelmeetmetest koguti teavet COVID-19 šoki mõju kohta. Andmete kombinatsioon aitab heita valgust struktuurilistele lünkadele, naisettevõtjate ees seisvatele takistustele ja pandeemia hiljutisele mõjule.

Support-for-female-entrepreneurs_-Survey-evidence-for-why-it-makes-sense

Raport Euroopa Investeerimispanga kodulehel