2023 report on gender equality in the EU

Euroopa Komisjon 2023

Aruanne keskendub peamistele tegevustele ja saavutustele, et parandada soolist võrdõiguslikkust ELi institutsioonide ja liikmesriikide poolt. Samuti esitleb see inspireerivaid näiteid liikmesriikidest ning ELi rahastatud projektidest. Aruanne sisaldab ka olulisi andmeid soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta ELis. Need andmed on avaldatud ka Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia seireportaalis.

2023-report-on-gender-equality-in-the-EU

Otselink raportile