Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2022-2024)

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on suurendada ühiskonna teadlikkust SVÕst. Plaanis on erinevaid sihtgruppe hõlmav teavitustegevus. Valmistatakse ette juhendeid personali- ja valdade juhtimise sootundlikkuse tõstmiseks, samuti sooteadliku pedagoogika toetamiseks ning viiakse läbi vastavaid koolitusi. Lisaks on kavas tööturu
segregatsiooni ja palgalõhe vähendamist toetavate teadmiste ja meetmete edasiarendamine. Toetatakse vanemate meeste aktiivsust ja naiste ettevõtlust.

Projekti kestus

01. jaanuar 2022 − 31. detsember 2024

Projekti partnerid

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Mittetulundusühing BPW Estonia

Eesti Linnade ja Valdade Liit

MTÜ Meeste Garaaž

ENUTi projekti tegevused

2022

ENUT ELVL volikogul

ENUTi 25. juubeli konverents

Parim Sooteadlik MTÜ 2022

ENUTi suvekool Aegnal

Naiste ettevõtluse konverents

2023

ENUT käis külas KUKU Raadios

Ariadne Lõnga uue numbri esitlus: sugu ja feminism

ENUTi kevadkonverents 2023

Parimad sooteadlikud MTÜd 2023

ENUTi suvekool 2023 Pranglil

VII Naiste ettevõtluse konverents „Hoogu naiste ettevõtlusele” 2023

(P)arenduskonverents: Töökius. Mis on mis?

2024

ENUTi ja partnerite võrdse palga päeva üritused 2024

Projekti toetab Sotsiaalministeerium

Alates 2023. aasta teisest poolest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Comments (1)

  1. Pingback: Hei, kus sa oled, sooteadlik vabaühendus? - SA KÜSK

Comments are closed.