Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2022-2024)

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on suurendada ühiskonna teadlikkust SVÕst. Plaanis on erinevaid sihtgruppe hõlmav teavitustegevus. Valmistatakse ette juhendeid personali- ja valdade juhtimise sootundlikkuse tõstmiseks, samuti sooteadliku pedagoogika toetamiseks ning viiakse läbi vastavaid koolitusi. Lisaks on kavas tööturu
segregatsiooni ja palgalõhe vähendamist toetavate teadmiste ja meetmete edasiarendamine. Toetatakse vanemate meeste aktiivsust ja naiste ettevõtlust.

Projekti kestus

01. jaanuar 2022 − 31. detsember 2024

Projekti partnerid

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Mittetulundusühing BPW Estonia

Eesti Linnade ja Valdade Liit

MTÜ Meeste Garaaž

ENUTi projekti tegevused

ENUT ELVL volikogul

ENUTi 25. juubeli konverents

Parim Sooteadlik MTÜ 2022

ENUTi suvekool Aegnal

Naiste ettevõtluse konverents

Projekti toetab Sotsiaalministeerium

Comments (1)

  1. Pingback: ENUTi kevadkonverents 2023 « Terveilm

Comments are closed.