ENUTi kevadkonverents 2023

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverents Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust

Aeg: 30. mai 2023

Koht: Tallinna Ülikool (Narva mnt 29, A-046)


PÄEVAKAVA

12.30 Registreerimine. Osavõtjate ühine teretulemast eine

13.00–13.50 Konverentsi avamine

  • Tervitus Tallinna Ülikooli poolt. Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor
  • Soolise võrdõiguslikkuse tagamine riiklikul tasandil. Agnes Einman, SM Võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonna juhataja ESITLUS
  • ENUTi panusest elu edendamisse Eestis ja teistes maades. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
  • Konkursi Parim Sooteadlik MTÜ tulemuste väljakuulutamine. Reet Laja, ENUT ja Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit

Arutelud:

13.50–14.40 Sooline võrdõiguslikkus kõrgkoolides ja teaduses

Sissejuhatus: Reet Laja, ENUT

Juhib Kadri Aavik, TLÜ soouuringute dotsent

Arutellu kutsutud soolise võrdõiguslikkuse edendajad Eesti kõrgkoolides: Eveli Ojamäe, personalijuht, TLÜ; Kristi Kuningas, personalijuht, TÜ; Anu Allas, teadusprorektor, EKA; Merili Tamson, strateegilise osakonna koordinaator, ETAG; Tea Trahov, kantsler ja personalijuht TalTech.

KOKKUVÕTE

14.40–15.00 Kohvipaus

15.00–15.45 Ettekanded:

Juhib Christian Veske, võrdsete võimaluste volinik

Julgeolek ja arengukoostöö Ukraina sõja tingimustes. Sissejuhatus, Reet Laja

Arengukoostöö ja humanitaarabi Ukraina sõja tingimustes. Helen Kaljuläte, humanitaarabibüroo direktor, Välisministeerium

Arengukoostöö rahu ja sõja tingimustes – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ÜRO Julgeolekunõukogu 1325 arengud Eestis. Birgit Poopuu, rahvusvaheliste suhete dotsent, TLÜ

Küsimused ja vastused

15.45–17.00  Arutelu: Töö ja palk. Juhib Barbi Pilvre, kommunikatsiooniekspert

Töötajate ja juhtide arusaamad soolisest palgalõhest. Kadri Aavik, TLÜ soouuringute dotsent ESITLUS                                                         

Arutelu: Jaan-Hendrik Toomel, EAKL juht; Piret Dahl, naiskogu Kadri juhatus; Ave Laas, Targa Töö Ühing; Kadri Aavik, TLÜ soouuringute dotsent; Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik, Kerstin Jaani, Coop Eesti personalidirektor

17.00–17.15 Konverentsi lõpetamine


Konverents toimub projekti „Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust“ raames. Projekti rahastavad Sotsiaalministeerium ja Fr. Eberti Fond