Vaid 14s riigis maailmas on naistel meestega võrdne õiguskaitse

Maailmapanga hiljuti avaldatud raporti Women, Business and the Law 2023 kohaselt on maailmas vaid 14 riiki, mis pakuvad naistele täielikku õiguskaitset. Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Kreeka, Island, Iirimaa, Läti, Luksemburg, Portugal, Hispaania ja Rootsi ning sellest aastast ka Saksamaa ja Holland on riigid, mis pakkusid meestele ja naistele vähemalt õiguslikust vaatenurgast täielikult võrdseid õigusi.

Erinevaid seadusi võrdlevas tabelis saavutasid need riigid 100 punkti/protsenti. Esineljateistkümnele järgnesid Eesti, Soome, Itaalia, Uus-Meremaa ja Suurbritannia 97,5 punktiga.

2023. aastal hinnati 190 riiki ja territooriumit (nt Jordani Läänekallas ja Gaza sektor on eraldi välja toodud). Saudi Araabia, mis jäi viimasele kohale 2019. aastal, on pärast riigis rakendatud uusi seadusi parandanud oma tulemust ja on nüüd 136. kohal 71,3 protsendiga. 2023. aasta edetabelis saavutasid viimase koha Jordani Läänekallas ja Gaza (26,3 protsenti), tema ees Jeemen (26,9 protsenti), Sudaan (29,4 protsenti) ja Katar (29,4 protsenti).

Raport võrdleb seadusandlust kaheksas valdkonnas: liikumisvabadus, töökoht, palk, abielu, vanemlus, ettevõtlus, vara ja pension. Esimene raport käsitles andmeid 1970. a seisuga, Eesti andmed on esitletud alates 1971. aastast ning püsisid muutumatutena 1992. aastani. Kõige suurem edasiminek Eestis raporti seisukohast toimus aastatel 2003-2005, mil Eesti tõusis 63,8 punkti pealt 81,9 punktini ning aastal 2017, mil Eesti tõusis praeguse 97,5 punktini. Eesti on saavutanud kõigis valdkondades 100% õiguskaitset naistele, v.a abielu valdkonnas, kuna meil puudusid vaadeldaval perioodil spetsiifiliselt koduvägivalda käsitlevad õigusaktid.

Raporti leiab ENUTi digikogust

ning Maailmapanga kodulehelt, kus on lisaks ka tabel kõikide kogutud andmetega alates aastast 1970.