ENUT ELVL volikogul

9. märtsil 2022 toimus Tallinnas, Viru Konverentsikeskuses ELVL üldkoosolek ja volikogu uue koosseisu esimene koosolek. Järgmisel päeval toimus koolitus uutele volikogu liikmetele ning samal ajal leidis aset ka personalivõrgustiku seminar.

Mõlemal päeval oli kohal ka ENUT oma välkraamatukoguga, kus tutvustasime asjakohaseid materjale kohalikele omavalitsustele, s.h uue materjalina Sootundlik eelarvestamine, mis on saadaval ka meie digikogus.