ENUTi 25. juubeli konverents

11.-12. mail 2022 toimus järjekordne Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverents, mis oli pühendatud ENUTi 25. aastapäevale.

Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust

11. mai Tallinna Ülikooli aulas (Narva mnt 25, Terra maja T-324)

10.00–11.15 Konverentsi avamine

 • Vabariigi Presidendi tervitus
 • Tervitus. Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas
 • Tervitus. Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas
 • Soolise võrdõiguslikkuse tagamine riiklikul tasandil. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
 • Ettekanne ENUTi panusest elu edendamisele Eestis. ENUT juhatuse esinaine Reet Laja

11.15–12.45 Paneeldiskussioon: soolise võrdõiguslikkuse tagamine Põhjamaades ja Eestis. Juhib Liina Kanter (soolise võrdõiguslikkuse ekspert)
Osavõtjad:
Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esinduse Eestis direktor
Else Berit Eikeland, Norra suursaadik Eestis
Hanna Lodin, Rootsi suursaatkonna II sekretär
Kristina Miskowiak Beckvard, Taani suursaadik Eestis
Paavo Kotiaho, Soome saatkonna I sekretär

12.45–13.30 ENUTi ajaloost. Juhib Reet Laja, ENUT

 • Eda Sepa panus ENUT raamatukogu algatajana. Reet Laja
 • Suzanne Lie panus ENUTi algusaastate tegevusse. Mälestustahvel Suzanne Lie’le. Norra suursaadik Eestis Else Berit Eikeland ja Ilvi Cannon ENUTist
 • “Carrying Linda’s Stones” raamatu koostamise algus ja 4. trükk. Ilvi Cannon

13.30–14.15 Kohvipaus/Lõuna

14.15–15.30 Paneeldiskussioon: Naised, mehed ja majandus. Ka palgast. Naised ettevõtluses. Juhib Barbi Pilvre, TLÜ
Tallinna Ülikooli palgauuringu tulemused. Pille Ubakivi-Hadachi, TLÜ
Arutelu: Kai Miller, PARE; Aet Kull, Margo Orupõld ja Riina Piigli naisettevõtluse toetamise võrgustiku esindajad

11. mai Tallinna Ülikooli Mare maja aatrium (Uus-Sadama 5)

 • 16.00 Parima sooteadliku MTÜ väljakuulutamine
 • ENUTi akadeemiline ajakiri Ariadne Lõng – kodulehe esitlus ja AL tulevikuplaanid.
  Raili Marling, peatoimetaja
 • ENUTi pikaajalise aktiivi esiletõstmine
 • Muusikaline tervitus – Tallinna Ülikooli Vokaalansambel Vox Nova
 • 17.00–19.00 ENUTi liikmete, rahastajate, partnerite, vilistlaste ja vabatahtlike kohtumine

12. mai Tallinna Ülikooli Astra maja (Narva mnt 29, A-046)

10.00–12.00 Arengukoostöö rahu ja sõja tingimustes – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. Juhivad Marion Ründal (ENUT) ja Tiina Ilsen (EstDev)
Birgit Poopuu (TLÜ) ettekanne ÜRO Julgeolekunõukogu 1325 uurimuse tulemustest.
Arutelu: Arvo Anton (Välisministeerium), Krista Mulenok (Eesti NATO Ühing), Marina Kaljurand (Euroopa Parlament), Eda Mölder (Eluliin), Reet Laja (ENUT); Susanna Veevo (AKÜ); Julia Ivakhina, Ukraina

12.00–12.15 Kohvipaus

12.15–13.45 Sooline võrdõiguslikkus kõrgkoolides ja teaduses. Juhib Mari-Liis Sepper (Praxis)
Ettekanne. Katrin Niglas, TLÜ teadusprorektor; kaasettekanne Eret Talviste, TLÜ võrdse kohtlemise volinik.

Kutsutud paneeldiskussiooni: Eve Tobias (EMTA); Liisa Pakosta (soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik); Merili Tamson (ETAg); Pille Epner (EKA)

14.00–15.00 Osavõtjate ühine eine


Konverents toimus projekti „Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust“ raames

Konverentsi toimumist toetasid


Konverentsi galerii