Parimad sooteadlikud MTÜd 2023

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) algatas rohkem kui 13 aastat tagasi MTÜde iga-aastase esiletõstmise mõttega leida erinevate valdkondade MTÜsid ja sihtasutusi, kes oma tegevust soolise võrdõiguslikkuse vallas mõtestaksid ja ise esile tooksid. Nende tegevus ning konkursi nominatsioon aitavd neil olla sellega eeskujuks teistele vabaühendustele. Sel aastal on esiletõstmist väärt kolme meile esitatud organisatsiooni kandidatuurid.

Hindamiskomisjani kokkuvõte:

Võttes arvesse laekunud kandidaatide väga erinevat tausta ja tegevusvaldkondi, on nende võrdlemine ja järjestamine paremuse järgi äärmiselt keeruline. Kõik kolm on oluliselt panustanud soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ühiskonnas, kuid igaüks erineval moel.

Hindamiskomisjon otsustas tunnustada kõiki kolme kandidaati nende panuse eest soolise võrdõiguslikkuse edendamisse.  

1. Eesti Teadusagentuur (ETAG)

Võrdõiguslikkuse järgimine on läbimõeldud, pidev ja süsteemne; kajastub nii ametlikes dokumentides kui igapäevatöös nii organisatsiooni siseselt kui avalikes tegevustes, mis omakorda jõuavad suurte sihtrühmadeni (teadlased, teadus-ja riigiasutused; üliõpilased, õpilased, õpetajad; ettevõtted, poliitikud, teaduse populariseerijad, teadusajakirjanikud- ja kommunikaatorid, ühiskond tervikuna/meedia).

SA „ETAG“ väärib tunnustamist soolõime eduka rakendamise eest organisatsiooni tasandil ja soolise võrdõiguslikkuse edendamistegevuste eest teadusmaastikul.

2MTÜ Erilised

Valdkonnas (purjetamine), mis esmapilgul võib seostuda eelkõige vaid tervete meestega, on teadvustatud ja tegeletakse võrdõiguslikkusega. Võetakse sõna teemal ja juhitakse tähelepanu, et looduskeskkond ja purjetamine on ühetaolised ja samuti kehtivad reeglid sarnaselt kõikidel, olenemata soost, puudest, rahvusest või eluraskustest.  

MTÜ „Erilised“ väärib tunnustamist kui soolise võrdõiguslikkuse ja erivajadusega inimestele võrdsete võimaluste loomise parim lõimija, kasutades sealjuures ka innovaatilisi lahendusi

3. Oma tuba

MTÜ „Oma tuba“ väärib tunnustamist kui parim soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime alase teadlikkuse tõstja ja aegunud soorollide muutja. Väga oluline on, et tegeletakse aegunud soorollide muutmisega ning ollakse huvitatud teadlikkuse tõstmisest sooküsimustes ka laiemalt.