Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal

Ilmunud 2014 (c) Poliitikauuringute keskus Praxis Autorid: Marre Karu Roll projektis: analüütik Kadri Soo on Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi doktorant ja teadur Roll projektis: ekspert ja analüütik Helen Biin on Poliitikauuringu Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik.

Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus

Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus (2003) Õppe-/uurimisasutus: TLÜ (TPÜ) Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ sotsioloogia osakond Uurimuse juhendaja: Jüri Uljas Uurimuse tüüp: Seminaritöö