Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus

Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus (2003)

Õppe-/uurimisasutus: TLÜ (TPÜ)
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ sotsioloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Jüri Uljas

Uurimuse tüüp: Seminaritöö