Aavik, Kadri; Kajak, Kirsti – Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal

Aavik, Kadri; Kajak, Kirsti – Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal (2009)

Õppe-/uurimisasutus: ENUT
Lehekülgi: 79
Uurimuse tüüp: empiiriline uurimus
Autori kontakt: kadri.aavik(at)enut.ee

Lisad

Täistekst (PDF)

Ilmunud artikkel ajakirjas Ariadne Lõng (IX aastakäik 1/2, 2009)