25. november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev

UN_orangetheworld

 

25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik. Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja kogukonnale – tervele ühiskonnale.

  • Naiste vastu suunatud vägivald on inimõiguste vastane vägivald;
  • Naistevastane vägivald on jätkuva soolisele ebavõrduse ja diskrimineerimise – nii seadusest kui igapäevapraktikast tuleneva diskrimeerimise – tagajärg;
  • Naiste vastu suunatud vägivald takistab arengut mitmetes valdkondades maailmas nagu vaesus, HIV/AIDSiennetus ja ravi ning rahu ja turvalisus;
  • Naistevastane vägivald ei ole paratamatu. Vägivalla vältimine on võimalik ja ilmtingimata vajalik;
  • Naistevastane vägivald on jätkuvalt ülemaailmne pandeemia.

2014. aastal avaldatud uuringu (European Agency for Fundamental Rights, 2014) järgi koges 20% Eesti naistest viimase 12 kuu jooksul partneri füüsilist või seksuaalset vägivalda, 50% koges vaimset vägivalda.

 

Vt ka

http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

https://www.facebook.com/SayNO.UNiTE

http://eige.europa.eu/gender-based-violence

http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results

 

Eesti keeles:

http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/index.php

Kriminaalpoliitika uuringud. Kuritegevus Eestis ülevaated: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/kuritegevus-eestis

 

#orangetheworld #endVAW #16days #whiteribbon #endFGM