Alas, Jane – Tööolud, kindlustunne tööl ja tööga rahulolu soolises ja rahvuslikus lõikes

Alas, Jane – Tööolud, kindlustunne tööl ja tööga rahulolu soolises ja rahvuslikus lõikes

Õppe-/uurimisasutus: TLÜ (TPÜ)
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Leeni Hansson
Uurimuse tüüp: bakalaureusetöö