Heinsaar, Jaanus – Sooline diskrimineerimine Eesti tööturul ja võrdlus Euroopa Liidu riikidega

Heinsaar, Jaanus – Sooline diskrimineerimine Eesti tööturul ja võrdlus Euroopa Liidu riikidega (2003)

Õppe-/uurimisasutus: TPÜ
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ sotsioloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Katri-Liis Lepik
Uurimuse tüüp: seminaritöö