Võsa, Reelika – Sugupool ja keel Eesti seltskonnaajakirjanduses aastal 2000

Juhendaja: Anu Laas
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/sotsioloogia osakond

Uurimuse tüüp: Seminaritöö
Aasta: 2000