Väli, Jane – Perekonna konstrueerimine ajalehes “Postimees” 2001. aastal

Juhendaja: Marju Selg
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2002