Randmaa, Kristiina – Missugusena kujutavad Eesti Päevalehe fotod naist?

Juhendaja: Epp Lauk
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond

Uurimuse tüüp: seminaritöö
Aasta: 1999