Rebane, Pille – Naiste tööpuudus Tallinnas, selle põhjused ja tagajärjed

Juhendaja: Tiko, Anne
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteadukond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Diplomitöö
Aasta: 1996