Raamat, Katrin – Keskealiste meeste stress tänases Eestis

Juhendaja: Anne Tiko
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2001

Autori kontakt
katrin.raamat@regionaalhaigla.ee