Aavik, Kadri – Intersectional disadvantage and privilege in the Estonian labour market: an analysis of work narratives of Russian-speaking women and Estonian men

Juhendajad: Triin Roosalu, PhD, Associate Professor at Tallinn University, Estonia; Andrea Petö, PhD, Professor at Central European University, Hungary; Leeni Hansson, PhD, Tallinn University, Estonia Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Ühiskonnateaduste instituut Uurimuse tüüp: Doktoritöö Aasta: 2015 Lisad Vaata saadavust ENUTi raamatukogus Täistekst ETERAs

Valge mehe vaev. Raili Marling (Feministeerium, 07.01.2016)

Kui vaadata peavoolumeediat ja internetiavarusi, siis tundub, et valgel keskklassi mehel on rasked ajad. Küll “röövivad” nende töökohti naised või sisserändajad, küll taotlevad võrdset kohtlemist samast soost inimeste paarid. Meeste tervis on kehv, keskmine eluiga ei tõuse piisavalt kiiresti, vägivaldsete

Pajumets, Marion – Post-socialist masculinities, identity work, and social change: an analysis of discursive (re)constructions of gender identity in novel social situations

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Pealkiri eesti keeles: Postsotsialistlikud maskuliinsused, identiteeditöö ja ühiskondlik muutus: uurimus sooidentiteedi diskursiivsest taastootmisest uudsetes olukordades Uurimuse tüüp: Doktoritöö Aasta: 2012 Lisad Täistekst ETERAs

Luht, Kristiina – Meesliikumine: arengutrendid ja teave Internetis

Luht, Kristiina Meesliikumine: arengutrendid ja teave Internetis Juhendaja: Ülle-Marike Papp Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool Osakond/õppetool: Infoteaduste osakond Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2000 Autori kontaktid kristiina.luht@sm.ee

Juga, Regina – Maskuliinsuse ideoloogia seos soo ja rahvusega

Autor: Juga, Regina Pealkiri: Maskuliinsuse ideoloogia seos soo ja rahvusega Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool Õppetool/osakond: Psühholoogia osakond Juhendaja: Kolga, Voldemar, tead.kand. Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2003

ENUTi Uudised 1/2001

Sisukord Toimetuselt Milline on nais- ja meesuurimuse suhe? / Suzanne Lie Sugu ja kultuur / Jorgen Lorentzen Mis on meesuurimus / Jouko Huttunen Jagatud vanemluse perspetiivid / Jouko Huttunen Mehed ja vägivald / Jorgen Lorentzen Valge Lindi kampaania / Jorgen