Sugu ja haridus keeles ja meeles. Artiklikogumik

Sugu ja haridus keeles ja meeles Artiklikogumik 2016 Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus SisukordEessõna Sooteadlikkus õpetajahariduses – mis ja milleks. Ü.-M. PappKonstrueerides ning legitimeerides traditsioonilist sooideoloogiat – Haridustegelased kui võtmeisikud. E.-M. RootsSooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud. K. Aavik, H. Uusma, M.

Pajumets, Marion – Post-socialist masculinities, identity work, and social change: an analysis of discursive (re)constructions of gender identity in novel social situations

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Pealkiri eesti keeles: Postsotsialistlikud maskuliinsused, identiteeditöö ja ühiskondlik muutus: uurimus sooidentiteedi diskursiivsest taastootmisest uudsetes olukordades Uurimuse tüüp: Doktoritöö Aasta: 2012 Lisad Täistekst ETERAs

Ney, Maret – Seksuaalvähemustesse kuuluvate naiste koolikogemuse tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest identiteedist

Ney, Maret Seksuaalvähemustesse kuuluvate naiste koolikogemuse tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest identiteedist Juhendaja: Tiiu Kadajas Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool osakond/õppetool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, põhikooli mitme aine õpetaja õppekava Uurimuse tüüp: Magistritöö Aasta: 2013 Lisad Täistekst: www.dspace.ut.ee