Ney, Maret – Seksuaalvähemustesse kuuluvate naiste koolikogemuse tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest identiteedist

Ney, Maret
Seksuaalvähemustesse kuuluvate naiste koolikogemuse tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest identiteedist

Juhendaja: Tiiu Kadajas
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
osakond/õppetool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, põhikooli mitme aine õpetaja õppekava

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2013

Lisad

Täistekst: www.dspace.ut.ee