Normak, Mai – Õpilaste sooliste erinevuste käsitlemine muutuvas maailmas

Normak, Mai
Õpilaste sooliste erinevuste käsitlemine muutuvas maailmas

Juhendaja: Leida Talts
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Kasvatusteaduskond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 1998