Nemvalts, Riina – Naiskodukaitse 1925-1940 ja 1991-2002: ideed ja tegelikkus

Nemvalts, Riina
Naiskodukaitse 1925-1940 ja 1991-2002: ideed ja tegelikkus

Juhendaja: Prof Elle Vunder
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Filosoofiateaduskond, ajaloo osakond, etnoloogia õppetool

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2002