Rebeka Põldsam – “Why are we still abnormal?!” History of discourses on non-normative sex-gender subjects in Estonia

Tartu Ülikool 2023

Etnoloogia osakond, Kultuuriuuringute Instituut

Juhendajad: Professor Ene Kõresaar (Tartu Ülikool), Professor Raili Marling (Tartu Ülikool)
Opponendid: Dr Tuula Juvonen (Tampere Ülikool), Dr Andrés Brink Pinto (Lundi Ülikool)

Doktoritöö keskmes on küsimus, kuidas on Eestis eri ajastutele omaste diskursustega loodud normatiivsusega vastuolus olevat seksuaalsust ja soolisust möödunud saja aasta jooksul. Kui 21. sajandi teisel kümnendil seostub normivälise seksuaalsuse ja soolisusega avalikus diskursuses LGBT+ silt ning laiad arutelud samast soost paaride abieluvõrdsusest, siis varem on seksuaalsuse normid seostunud teistsuguse sõnavara ja teemaderingiga. Töö üks tõukejõud on nõukogude aja järgne stamp, mille kohaselt homoseksuaalsuse ja transsoolisuse teemadel pole kohalikku ajalugu, vaid need on Läänest imporditud. Samas, kui 2021. aastal üks uuritav naine enne intervjuud teadliku nõusoleku vormi luges
tööpealkirjast sõnu „non-normative sex-gender”, küsis ta minult: „Kas ikka veel oleme ebanormaalsed?! Kas sa ei saaks kasutada teistsugust sõnastust?“ Need kaks paralleelset mõtteviisi on kujundanud minu esmase uurimiskonteksti ja -küsimused, millega olen olnud seda tööd kirjutades pidevas dialoogis. Niisiis
uurin väitekirjas tänapäevase Eesti LGBT+ kogukonna minevikku, keskendudes möödunud saja aasta neljale perioodile, mida eristavad kehtinud riigikorrad ja ajastule omased arusaamad normidest: sõdadevaheline aeg (1920.–1930. aastad), Nõukogude aeg (eelkõige hilisnõukogude aeg, 1960.–1980. aastad), taasiseseisvumise aeg (1987–1993) ja doktoritöö kirjutamise aeg (2018–2023).

Rebeka-Poldsam_Why-are-we-still-abnormal

Doktoritöö Tartu ÜLikooli andmebaasis