Marie-Luise Meier “Gender in Games – Methodology and Analysis

Tartu Ülikool 2022

Juhendajad: Professor Raili Marling (Tartu Ülikool), abiprofessor Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool)
Opponendid: Senior Researcher Veli-Matti Karhulahti, (University of Jyväskylä), Lecturer Andrei Nae (University of Bucharest)

Väitekirja eesmärk on luua metodoloogia soo analüüsimiseks videomängudes, mis põhineb teiste erialade kogemustel, kuid keskendub mängudele kui mitmemõõtmelisele interaktiivsele meediumile. Loodav metodoloogia toob kokku kirjandusteaduslikud ja soouurimuslikud meetodid ning videomängude tehnilised erijooned, laenates lisaks termineid majandus- ja õigusteadusest. Metodoloogia
keskmes on lähilugemine, mis püüab vältida paljudele varasematele uuringutele omast määramatust ja subjektiivsust. Ei ole ju tõenäoline, et kaks mängijat kogeksid mängu täpselt samamoodi. Subjektiivsuse vähendamiseks on käesolevas doktoritöös Stuart Halli mõistest eelistatud lugemine tõukuvalt arendatud
mõiste eelistatud mängimine, mis võimaldab mänguanalüüsi käigus jõuda kõige tõenäolisema läbimängimise tulemusel tekkiva tekstini, mida saab omakorda edasi analüüsida, seades fookuse soole või näiteks rassile või klassile.

Marie-Luise-Meier-Gender-in-Games

Doktoritöö Tartu Ülikooli andmebaasis