Töökohal ahistamise ja kiusamise lõpetamine

Laevandusettevõtjate suunised

Euroopa Esinduse Reederite Ühing, Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit

Käesolevate suuniste eesmärgiks on aidata ettevõtetel teadvustada ahistamise ja/või kiusamise
juhte, rakendada efektiivset kaebuste esitamise korda selliste juhtumite tuvastamiseks ning lõpetada
ahistamine ja kiusamine viisil, mis tooks kasu kõikidele töökohtadel ahistamise ja kiusamisega seotud
osapooltele. Suunised käivad nii laevadel kui ka kaldal asuvate töökohtade kohta.
Ülalkirjeldatud meetmete rakendamisel tuleb ettevõttel kaasata oma töötajaid ja/või ametiühinguid. Kui see on asjakohane ja võttes arvesse riiklikke seadusandlikke süsteeme, peab ettevõtte poliitika ahistamise ja kiusamise suhtes olema kajastatud kollektiivlepingutes.

Tookohal-ahistamise-ja-kiusamise-lopetamine

Materjalid projekti kodulehel