Eda Sepp – In Memoriam

Eda Sepp
15.08.1935–23.01.2024

23.01.2024 lahkus meie hulgast Torontos elanud kunstiajaloolane Eda Sepp.
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) pere meenutab ja mäletab Eda tänutundega.

Eda Sepp oli Eesti taasiseseisvuse algusaastatel üks ENUTi asutamise initsiaatoreid ja selle esimese juhatuse liige. Veel enne MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ametlikku registreerimist 1997. aastal tegutses ta mitu aastat Kanadas, et panna alus sotsiaalteaduslikke materiale, sh soouuringuid sisaldavale raamatukogule, millest sai ENUTi oluline osa. Eda tegeles nii raamatute valimise-saatmise kui ka selleks vajalike rahaliste vahendite ja abiliste leidmisega. Need raamatud jõudsid Eestisse väga õigeaegselt: oli suur teadmishimu, kuid puudusid vahendid erialaraamatute muretsemiseks.
Raamatud said endale kodu Tallinna (Pedagoogilise) Ülikooli majas, kus ENUT endale ruumid rentis. Edale oli oluline, Kanada ülikoolide kogemusele toetudes, et need raamatud oleksid koondatud ühte kohta – üheks raamatukoguks.
Eda Sepa osa tuleb tunnustada ka ENUTi akadeemilise ajakirja Ariadne Lõng asutamise juures.
Samuti esimestes ajakirjanumbrites mitmete oluliste artiklite avaldamisel.

Hoiame Sind meeles, Eda!
Eesti Naisuurimus- Teabekeskuse pere

Eda Sepp 1997. aastal:

Kanada raamatute projekt Women’s Issues Project (WIP) on kestnud neli aastat. 1994. a juunis lubas Ontario provintsi kodakondsusminister minule $15 000 nais-uurimuse raamatute ostmiseks naisteabe-keskusele Eestis. Tingimuseks oli, et raamatud tuleb osta Kanadas ja raha antakse organisatsioonile, mida lubati minul endal valida. Selleks moodustasin heategevusorganisatsiooni Estonian Ecumenical Relief Organization (EERO) juurde vabatahtlike grupi Women’s Issues Project. Hiljem saime Kanada “Eesti Abistamiskomiteelt” juurde $5000 ja Toronto Eesti Ühispank on maksnud raamatute saatmis-kulud. Kuigi olen teinud põhilise valiku ja suuremad otsused, oli projektis palju abilisi, ilma kelleta poleks olnud võimalik nii suurt ülesannet täita.

Raamatute tellimine ja dokumenteerimine on ainult pool projektist. Kuna terve kogu oli mõeldud “naisteabekeskusele” ja Eestis 1994. aastal selleks veel infrastruktuuri polnud, on teine pool projektist ENUTi loomislugu. Teabekeskust oli Eestis muidugi vaja eesti naistele, aga konkreetsemalt just Torontos ostetud raamatutele. Eestis minu lobby-töö võimalust on toetanud “Association of Universities and Colleges” Kanada välisministeeriumi juures.

Loe rohkem SIIN