VARIRAPORT: Istanbuli konventsioon Eestis

Autorid: Iris Pettai, Tambet Laasik, Häli Jürimäe

Tallinn 2023

Variraport on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Aktiivste kodanike Fondi poolt
toetatud projekti eesmärgiks on olla riigile toeks Istanbuli Konventsiooni rakendamisel Eestis, teha
ettepanekuid ja soovitusi ohvrikaitse tugevdamiseks, praktilise töökorralduse muutmiseks
perevägivalla alal, koolitusprogrammide välja töötamiseks, senise õigusregulatsiooni
täiendamiseks jms. Projekti rahastas Aktiivsete Kodanike Fond ja programmi koordinaator on
Avatud Eesti Fond.
Projekti elluviijaks oli Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, partneriteks: Advokaadibüroo
Kõrgesaar & Laasik ja Pärnu Naiste Tugikeskus. Projekti periood 01.10.2021 31.05.2023.

Istanbuli-konventsiooni-variraport-2023